Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL MERCURIUS 15 - husnr 1, CASSELSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CASSELSKA HUSET (inakt.)

1894 - 1895

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Sundsvall
Sundsvalls församling
Härnösands stift
Storgatan 2, Storgatan 4, Strandgatan 4

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus - Med lokaler

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

BESKRIVNING
Fastigheten kv Mercurius 11 ligger i korsningen Strandgatan - Storgatan i den yttersta östra delen av Sundsvalls stenstad.

Casselska huset ritades och uppfördes 1894 - 95 efter ritningar av arkitekten Sven Malm, även känd för andra byggnader i stenstaden som hotell Knaust och de Blombergska husen. Huset har en sockel i granit och en stomme av tegel och uppfördes i tre våningar samt delvis inredd vind. Hela fasaderna försågs med spritputsade ytor och det saknas således rusticering i bottenvåningen vilket är mycket ovanligt i Sundsvall. Nuvarande färgsättning, från 2002-2003 års restaureringar, är ett försök att återskap...

Läs mer i eget fönster

År 1894 - 1895 Nybyggnad
Casselska huset ritades och uppfördes 1894 - 95 efter ritningar av arkitekten Sven Malm, även känd för andra byggnader i stenstaden som hotell Knaust och de Blombergska husen. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2008-01-17, Dnr 432-18180-06

Sven Malm (Arkitekt)

År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad
Den största förändringen av huset skedde under 1970-talet då den ursprungliga gården delvis byggdes över samt att vindsvåningen togs i anspråk för lägenheter. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2008-01-17, Dnr 432-18180-06
År 2002 - 2003 Ändring - restaurering
Nuvarande färgsättning, från 2002-2003 års restaureringar, är ett försök att återskapa den ursprungliga färgsättningen med ljusbeige spritputs och mörkare brunbeige listverk samt engelskt röda snickerier. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2008-01-17, Dnr 432-18180-06