Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYSEKIL HALLIND 3:12 - husnr 2, HALLINDS KVARN OCH SÅG Ny sökning Tillbaka till sökning

HA9D95~1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALLINDS KVARN OCH SÅG (inakt.)

1918 - 1918

1938 - 1938

Västra Götaland
Lysekil
Bohuslän
Bro
Bro församling
Göteborgs stift
Hallind 317

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn - Elkvarn

Hantverk och manufaktur - Såg

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Anläggningen uppfördes 1918 som kvarn med dieseldrift. 1938 installerades valskvarn och kvarnen byggdes i samband med detta på med en våning. Driften blev elektrisk och sågen med klingsåg uppfördes. Nuvarande ägares morföräldrar började bruka anläggningen 1957.

Sågen upphörde användas 1981, kvarnen var i bruk så sent som 1998, då som kross och för rensning av spannmål.

År 1918 - 1918 Nybyggnad
Anläggningen började uppföras 1918 som kvarn med dieseldrift.
År 1938 - 1938 Nybyggnad
Anläggningen byggdes ut med en såg med klingsåg.
År 1938 - 1938 Ändring - tillbyggnad
Kvarnen byggdes på med en våning.
År 1938 - 1938 Teknisk installation
En valskvarn installerades år 1938.
År 1938 - 1938 Teknisk installation - el
Driften i anläggningen elektrifierades 1938.
År 1981 - Okänt Tagen ur bruk
Sågverksamheten upphörde 1981.
År 1998 - Okänt Tagen ur bruk
Kvarnverksamheten upphörde 1998 och då var produktionen kross och rensning av spannmål.