Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TIMOTEJEN 20 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG004314.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1926 - 1938

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Radiusbacken 11, Radiusbacken 3, Radiusbacken 5, Radiusbacken 7, Radiusbacken 9

Industri - Verkstad

Handel och bankväsende - Kontor

Industri - Verkstad - Mekanisk verkstad

Kultur och nöjesliv - Restaurang och krog

År 1926 - 1938 Nybyggnad
Hus nr 2 byggs till med: 1926/28: norra byggnadskroppen 1935: södra byggnadskroppen 1937/40: östra byggnadskroppen

Ernst Hollinder (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1964 - 1977 Ändring - ombyggnad
1964: Nya portar (hus nr 1) 1967: Nya garageport (sydgavel hus nr 2?) 1977: Om- och tillb, inb ljusgård (hus nr 1)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1992 Ändring - ombyggnad
1981: Ändring av takform för anordnande av kontorslokaler på plan 4 (hus nr 1) 1982: Ändrat nyttjande. Renovering av fasader med fönsterbyte samt omb av matservering. Igensättningar ovan fönster (hus nr 1 och 2) 1986: Omb och inredning av vindsv för kontors- och industriändamål (hus nr 2) 1989: Omb (hus nr 2) och fasadändring, byte av fönster (hus 1) 1992: Ny entrédörr (hus nr 1, sydfasad), nytt fönster ovan entré norrgavel (hus nr 2)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1996 - 2001 Ändring - ombyggnad
1996: Ändrad anv; verkstad blir butik, sydvästfasad (hus nr 2?) 1998/01 Ändrad anv; verkstad blir lager, utställning och försäljning av kakel (hus nr 2?)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)