Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VILOHEMMET 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2008_000072_03.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1903 - 1903

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Gräsmarksgränd 2

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Historik

Inventeringsår 2008

Den stora byggnaden uppfördes 1903 av ingenjör F D Lundgren som bostad. Den inköptes av staden 1928 för att fungera som konvalescenthem, efter 1960 i regi av Stiftelsen Fanny Hirsch Minne, senare av Stiftelsen Vallmotorpet som hem för bostadslösa ungdomar. Byggnaden kallas för Vilohemmet eller Ingenjörens hus. 1966-69 byggdes huset om för att inrymma 30 vårdplatser och fyra personalbostäder. Stockholms stads fastighetskontor, Förvaltningsavdelningen stod för ritningarna. Den vaktmästarbostad som hörde till anläggningen är numera riven. Anläggningen benämns idag Kransens Behandlingshem.

År 1903 - 1903 Nybyggnad

Okänd (Arkitekt)

Stockholms stadsmuseum, Arkivet Torp och gårdar, Kulturmiljöavdelningen. (Arkiv)