Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOXHOLM BOXHOLMS KYRKA 1:1 - husnr 1, TIMMERÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

timmerö kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TIMMERÖ KAPELL (akt.)

1954 - 1954

Östergötland
Boxholm
Östergötland
Ekeby
Boxholms församling
Linköpings stift
Hjortstigen 4

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2010

Gravkapellet invigdes 1954 och är troligen uppfört efter ritningar från Johannes Dahl
Arkitektfirma. År 1992 gjordes en tillbyggnad av entrédelen. Själva kapellet utgörs av
ett långhus med indraget kor. Den utbyggda entrédelen ligger i nordöst. Fasaderna är
slätputsade och avfärgade i brutet vitt och sadeltaket över kapelldelen är täckt med
skifferplattor. Fönstren till långhus och kor har kopplade rundbågiga bågar och
spröjsverk i trä. Dörrar till entré och källarnedfarten i sydväst är pardörrar i ek.
Interiören domineras av kalkstensgolvet och tredingstaket med en mörk och omålad
träpanel samt det ljusa upphöjda koret. Seda...

Läs mer i eget fönster

År 1954 - 1954 Nybyggnad
Nybyggnad. Gravkapell. Trolig arkitekt är Johannes Dahl Arkitektfirma, Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad
Ändring – ombyggnad. Entrédelen byggs till mot nordöst med kapprum, HWC och anhörigrum. Förändring av källarutrymmet. Arkitekt Uno Söderberg, Arksam. Vård/underhåll – exteriör. Avfärgning av fasaderna.