Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGANÄS JONSTORP 40:1 - husnr 2, JONSTORP 40:1 - HUSNR 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JONSTORP 40:1 - HUSNR 2 (akt.)

1866 - 1866

Skåne
Höganäs
Skåne
Jonstorp
Farhult-Jonstorps församling
Lunds stift
Södåkravägen 3

Religionsutövning - Bod - Redskapsbod

Religionsutövning - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 2015

I nordvästra hörnet av gamla kyrkogården finns ett gravkapell/bårhus. Kapellet är putsat och vitmålat med trappstegsgavlar mot söder och norr och avtäckt av ett sadeltak av tegel. Ett sågskift finns upptill på sidomurarna och vid kapellets västra sida finns några äldre gravhällar uppställda. Enligt kyrkans handlingar byggdes kapellet 1866 som materialbod. En byggnadsarkeologisk undersökning visar dock att stora delar av byggnaden är medeltida. Delar av gravkapellet kan ha utgjort stiglucka, dvs. en portbyggnad till kyrkogården, som byggts på under 1800-talet mot norr. Det medeltida murverket påminner om tornets och byggnaden tros dä...

Läs mer i eget fönster

År 1866 - 1866 Nybyggnad
Enligt kyrkans handlingar byggdes kapellet 1866 som materialbod.