Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA BRUNSKOGS STOM 1:15 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 394.11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1800 - 1840

Värmland
Arvika
Värmland
Brunskog
Brunskogs församling
Karlstads stift
Stommen

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2003

Då byggnaden uppfördes i början av 1800-talet som prästgård utgjordes den av en faluröd byggnad i en våning. Under slutet av 1800-talet påbyggdes den med en vånig och kläddes med vit panel. Under 1980-talet gjordes byggnaden om och dess funktion ändrades till pastorsexpedition. Det övre våningsplanet togs bort och fasaden kläddes med en rödmålad lockpanel.

År 1800 - 1840 Nybyggnad
Byggnaden uppfördes i en våning som prästgård.
År 1860 - 1900 Ändring - ombyggnad, exteriör
En andra våning byggdes på mot slutet av 1800-talet. Byggnaden målades vit.
År 1980 - 1990 Ändring - ombyggnad
Den andra våningen togs bort och och fasaden kläddes åter med en faluröd lockpanel. Byggnadens funktion ädrades isamband med detta från prästgård till pastorsexpedition.