Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA BARVA KYRKA 1:1 - husnr 9003, BARVA KYRKAS KLOCKSTAPEL Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-279.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARVA KYRKAS KLOCKSTAPEL (akt.)

1650 - 1674

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Barva
Kafjärdens församling
Strängnäs stift
Barva kyrka

Religionsutövning - Klockstapel

Religionsutövning - Klockstapel

År 1650 - 1674 Nybyggnad
År 1658 - 1658 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Jurgen Putenius (Putensen) (Klockgjutare)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1664 - 1664 Underhåll
Större arbeten på klockstapeln

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1829 - 1829 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts

Samuel Ch Grönwall (Klockgjutare)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1939 - 1939 Underhåll
Klockstaplen reparerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Underhåll
Klockstapelns stege försågs med en skyddsanordning. Klockstapeln beströks med tjära, möjligen stenkolstjära

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Klockstapeln reparerades. Lockbrädorna på snedsträvor och överliggarna på horisontella stödben ersattes med nya. Inre strävor lagades. En del takspån ersattes. Klockstapeln ströks med Ulfshyttans äkta dalbrända trätjära och balsamterpentin, pigmenterat med järnoxid svart pigment

Per Persson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2005 Underhåll - exteriör
Klockstapeln ströks med tjära

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)