Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUSDAL FÅGELSJÖ S:4 - husnr 4, FÅGELSJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Fågelsjö kapell interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGELSJÖ KAPELL (akt.)

1862 - Okänt

1862 - 1862

Gävleborg
Ljusdal
Hälsingland
Los
Los-Hamra församling
Uppsala stift
Fågelsjövägen 260

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2004

På grund av de stora avståenden i dessa trakter besöktes Fågelsjö under 1700- och 1800-talen endast en gång per år av präster, under den sk prästhelgen och förrättningarna hölls då vanligen hemma hos någon bonde. När befolkningen ökade under 1800-talet beslöt sig byborna att på egen hand uppföra en kapellbyggnad av trä och det är denna byggnad som står kvar än idag. Bygget påbörjades 1862, men kapellet kunde invigas först sju år senare.

År 1862 - Okänt Nybyggnad
År 1862 - 1862 Nybyggnad
Det nuvarande kapellet börjar uppföras av byborna i Fågelsjö. Initiativtagare är Fågelsjöbon Halvar Mårtensson. Kapellet uppförs som en rektangulär timrad byggnad som kläs med spåntak.
År 1869 - 1869 Invigning
Kapellbyggnaden invigs. Byggnaden inrymmer två rum – ett för gudstjänster och ett som tidvis används som skollokal. Kyrkorummet har en stolpe mitt i rummet som bär upp taket. Bänkarna är enkla och uppvärmningen sköts med en vedeldad kamin.
År 1900 - 1929 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kapellet förses med ett nytt tak genom förvaltare O. Hedins försorg.
År 1916 - 1916 Ändring
Kyrkklockan och klockstapeln som satt fast på kapellets tak tas ”för att den ej, beroende på ‘stapelns’ ruckliga tillstånd, skulle ge sig iväg själv och göra det obehagligt för dem som på söndagen skulle besöka kapellet”. Det var en ren säkerhetsåtgärd för att skydda de goda Fågelsjöbornas huvuden.”
År 1917 - 1919 Underhåll - takomläggning
Kapellet i stort behov av renovering. Nytt taktegel läggs på befintligt spåntak.
År 1920 - 1920 Ändring - restaurering
Ärkebiskop Nathan Söderblom besöker kapellet och framhåller önskvärdheten om en snar genomgripande restaurering.
År 1924 - 1924 Ändring
Arkitekt Knut Nordenskjöld upprättar förslag till en helt ny kyrkobyggnad i Fågelsjö med torn i väster och en sakristia på långhusets norra sida. På grund av ekonomiska skäl kan dock dessa planer inte genomföras.
År 1929 - 1929 Ändring
Fågelsjö kapellstiftelse bildas.
År 1931 - 1931 Ändring - restaurering
Kapellet restaureras in- och utvändigt efter ritningar upprättade av byggmästare Ejnar Lindström från Svärdsjö. Arbetet leds av byggmästarna Ejnar och Elis Lindström. Vid restaureringen kläs ytterväggarna med stående träpanel och förstugukvisten på kapellets långsida förstoras något. Innertaket i kyrksalen höjs varvid pelaren i rummets mitt tas bort. Ett par rum inreds på övervåningen att nyttjas vid prästbesök. Interiören färgsätts av konstnären Gustaf Ankarcrona.

Ejnar Lindström (Byggmästare)

Gustaf Ankarcrona (Konstnär)

År 1979 - 1979 Arkitekturbunden utsmyckning
En tupp i smide sätts upp på gavelnocken och en skärm i trä placeras framför kororgeln.
År 1983 - 1983 Ändring - restaurering, interiör
Kapellet mottar en donation på 100 000 kronor och en del av dessa pengar används till restaurering av kapellet. Bland annat stänkmålas väggarna i den lilla salen med Fågelsjö gammelgård som förebild. I den stora salen påbättras målningen och altarringen stoppas om.
År 1990 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
En toalett inreds i en tidigare städskrubb i utrymmen under trappan till övervåningen.
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Tillstånd ges till omtjärning av klockstapeln samt översyn av kapellets tegeltak samt att takfot och takavvattning får målas. Åtgärdsförslaget framtaget 1994 av C. A. Roos konsulterande ingenjörsbyrå, Hudiksvall.

Carl-Axel Roos (Konstruktör)