Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG LORENSBERG 9:3 - husnr 1, GÖTEBORGS KONSTMUSEUM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM (akt.)

1923 - 1923

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Vasa församling
Göteborgs stift
Götaplatsen 5, Götaplatsen 6

Kultur och nöjesliv - Museibyggnad

Kultur och nöjesliv - Museibyggnad

Historik

Inventeringsår 2017

Konstmuseet stod färdigt till Göteborgsutställningen 1923 Innan
konstmuseet byggdes var konstsamlingarna inrymda i Göteborgs museum
som inrättades i Ostindiska huset år 1861. Konstsamlingarna växte och det
fanns behov av större lokaler. På museets baksida uppfördes Wilsonska
flygeln 1891. Hit flyttades den konstsamling som Pontus och Göthilda
Fürstenberg donerat till staden 1903. Från 1880-talet hade Fürstenberg
byggt upp Sveriges största privata privatsamling av samtida nordisk konst,
som ursprungligen hängde i deras hem i Palacehuset i Brunnsparken.

År 1906 blev Axel Romdahl intendent för konstavdelningen i Ostindiska
h...

Läs mer i eget fönster

År 1923 - 1923 Nybyggnad

Arvid Bjerke (Arkitekt)

Carl Milles (Konstnär)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Ändring - tillbyggnad
Mot den södra fasaden ansluter tillbyggnaden från 1968, ritad av Rune Falk (White arkitekter). Den var avsedd att användas för tillfälliga utställningar, restaurang och hörsal.

Rune Falk (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Ändring
Konstmuseet fick en ny entréhall 1996 under terrassen som innebar bättre tillgänglighet från Götaplatsen. Entrén pryds av grindar i järn och brons utformade av Pål Svensson.