Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY S:TA GERTRUD 5 - husnr 1, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1600 - 1699

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Norra Kyrkogatan 11

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

S:TA GERTRUD 5 - Tomtavgränsningen är i stort sett bevarad sedan slutet av 1600-talet och tomten motsvarade på kartan från 1697 tomt nummer 289, bebyggd med en trästuga med tillhörande gårdsrum, kålgård och blekdamm. Enligt 1785 års husklassifikation fanns på fastigheten ett trähus med tegeltak och trädgård.
Dagens huvudbyggnad, ett reveterat skiftesverkshus med tegeltak, är belägen i fastighetens södra del med långsidan utmed gatulinjen längs Norra Kyrkogatan. Byggnaden är troligen uppförd under 1700-talet och motsvarar det noterade trähuset i nämnda husklassifikation, eventuellt kvarstår rester av det sena 1600-talets byggnad. Ba...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Nybyggnad
Dagens huvudbyggnad, ett reveterat skiftesverkshus med tegeltak, är belägen i fastighetens södra del med långsidan utmed gatulinjen längs Norra Kyrkogatan. Byggnaden är troligen uppförd under 1700-talet och motsvarar det noterade trähuset i nämnda husklassifikation, eventuellt kvarstår rester av det sena 1600-talets byggnad.
År 1700 - 1799 Ändring - påbyggnad
Dagens huvudbyggnad, ett reveterat skiftesverkshus med tegeltak, är belägen i fastighetens södra del med långsidan utmed gatulinjen längs Norra Kyrkogatan. Byggnaden är troligen uppförd under 1700-talet och motsvarar det noterade trähuset i nämnda husklassifikation, eventuellt kvarstår rester av det sena 1600-talets byggnad.