Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FOLLINGBO ROSENDAL 1:24 - husnr 5, TORNFUNDAMENT (RESTER AV UTSIKTSTORN) Ny sökning Tillbaka till sökning

Tornfundament 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORNFUNDAMENT (RESTER AV UTSIKTSTORN) (akt.)

1780 - 1829

Gotland
Gotland
Gotland
Follingbo
Follingbo församling
Visby stift
Follingbo Jakobsberg 321

Rekreation och turism - Utsiktstorn

Park och trädgård - Lusthus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Högst upp på berget uppfördes, kring sekelskiftet 1800, ett lusthus eller utkikstorn i tre våningar vars rum var möblerade som skeppskajutor. Stommen bestod av fyra höga, fyrkantiga och massiva stenpelare mellan vilka trähuset var uppfört.
Dubbe dog 1844 och efter det följde en tid då anläggningen förföll. Tornets trädelar rasade 1863. Året därpå togs beslut om återuppförande, men tornet brandhärjades slutligen 1958.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-16. Dnr 221-3344-97

År 1780 - 1829 Nybyggnad
T
År 1863 - 1863 Rivning
Tornets trädelar rasade.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-16. Dnr 221-3344-97 (Arkiv)

År 1864 - 1870 Ändring - restaurering
Beslut om återuppförande tas, efter ritningar av arkitekt J.F. Åbom.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-16. Dnr 221-3344-97 (Arkiv)

År 1958 - 1958 Brand
Tornets trädelar totalförstörda genom brand.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-16. Dnr 221-3344-97 (Arkiv)