Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FOLLINGBO ROSENDAL 1:24 - husnr 4, GRAVKAMMAREN Ny sökning Tillbaka till sökning

Gravkammaren 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRAVKAMMAREN (akt.)

1800 - 1815

Gotland
Gotland
Gotland
Follingbo
Follingbo församling
Visby stift
Follingbo Jakobsberg 321

Religionsutövning - Gravkor / mausoleum

Park och trädgård - Monument

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Jacobsbergsanläggningens mest framträdande del är gravkammaren vars ingång är en portal av hoburgsmarmor med två kopparbeslagna dörrar. Väggarna är klädda med tegel, golvet belagt med kalkstensplattor.Taket utgörs av en från S:t Hans ruin i Visby hämtad 1300-tals gravsten med tydbar text.
I gravkammaren vilar Dubbes och hans fru, Anna Torsmans, tre döttrar - Fredrika Lovisa, Jacobina Lovisa Christina och Anna Maria Wirginia - som samtliga dog vid späd ålder.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-16. Dnr 221-3344-97

År 1800 - 1815 Nybyggnad