Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ÖJA BURGE 1:8 - husnr 4, FALUDDENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Faluddens fyr.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FALUDDENS FYR (akt.), FALUDDENS FYR (akt.)

1867 - 1867

1867 - Okänt

Gotland
Gotland
Gotland
Öja
Hoburgs församling
Visby stift
Öja Faludden 382

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1859 genomfördes undersökningar på Faludden, beläget på Gotlands sydöstra kust, för anläggande av två fyrar. Med två fyrar ville man undvika sammanblandningen för de sjöfarande med Östergarns och Hoburgs fyrar. Planerna ändrades dock 1867 och istället uppfördes ett tiokantigt, rödmålat fyrtorn av järn, cirka elva meter högt, med en tredje ordningens linsapparat och tillhörande lanternin. Den ritades av A.T. Gellerstedt och tändes hösten 1867.
1885 - Utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa.
1907 - Installerades luxljus och en intermittensapparat.
1940 - Ersattes mistsirenen med en tyfon.
1946 - Elektrifierades fyren (samt mists...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

1859 genomfördes på Faludden, beläget på Golands sydöstra kust, för anläggande av två fyrar. Med två fyrar ville man undvika sammanblandning för de sjöfarande med Östergarns och Hoburgs fyrar. Planerna ändrades dock 1867 och i stället uppförde ett tiokantigt, rödmålat fyrtorn av järn, cirka 11 meter högt, med en tredje ordningens linsapparat och tillhörande lanternin. Tornet, som tändes hösten 1867, ritades av A. T. Gellerstedt.
1885 utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa.
1907 installerades luxljus och en intermittensapparat.
1946 elektrifierades fyren, och fyrplatsen.
1965 automatiserades fyren, varefter fyrplatsen avbema...

Läs mer i eget fönster

År 1867 - 1867 Nybyggnad

Albert Theodor Gellerstedt (Arkitekt)

År 1867 - Okänt Nybyggnad