Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KALIX MALÖREN 1:1 - husnr 9001, MALÖRENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

21.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MALÖRENS FYR (akt.), MALÖRENS FYR (akt.)

1725 - 1725

1851 - 1851

Norrbotten
Kalix
Norrbotten
Nederkalix
Kalix församling
Luleå stift

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fyrtornet byggdes under sommaren 1851. Det är byggt i trä, spånklätt och rödfärgat.
1891 byggdes en ny fyr på Malören och den äldre tjänstgjorde som sjömärke tills den 1910 försågs med AGA-ljus och åter togs i bruk som fyrtorn. Fyren är fortfarande i funktion.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter för Malörens fyrplats, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15. Beteckning 7226/92

Inventeringsår 2000

I början av 1800-talet ökade sjöfarten i regionen. Fartygen blev allt större och seglade oftare ute till havs än inne vid skärgården. Detta ledde till att lotshjälp behövdes från Malören in till olika hamnar. När telefonen kom till ön 1932 slogs Malörens lotsplats ihop med Erikören. Därefter har ingen lots bott året runt på Malören. Där lotsarnas historia slutade tog Norrbottens gränsjägare vid, men nu avvecklar militären sin verksamhet på ön. KÄLLA: Statens Fastighetsverk, www.sfv.se (130912)

År 1725 - 1725 Nybyggnad
Ett enklare stångmärke uppsätts på Malören
År 1851 - 1851 Nybyggnad
År 1873 - 1873 Underhåll - exteriör
fyrtornet kläs med spån
År 1892 - 1910 Ändring
1892 togs fyrapparaten ned ur fyrtoret. Istället uppfördes ett tio meter högt trätorn i anslutning till bostadshuset, som uppförts samma år som en ursprungliga fyren. Den nya fyrens lanternin och linsapparat kom från en av de nedlagda fyrarna på Nordkoster. Det gamla tornet fick stå kvar som sjömärke. Bostadshusets trätorn fungerade som fyr fram till 1910 då denna släktes. Dess lanternin och linsapparat flyttades till Tärnö i Blekinge. Det gamla fyrtornet kortades något och fick en ny lins och en AGA-apparat monterades. Samtidigt drogs den fasta bemanningen in.
År 1984 - 1984 Ändring
Vindgenerator för fyrens drift installeras, samt en ny radiofyr