Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE RÖNNEN 8 - husnr 2, SKÖVDE TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

989A23EL.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÖVDE TINGSRÄTT (akt.)

1936 - 1938

1936 - 1938

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Skövde
Skövde församling
Skara stift
Richerts gata 3B, Skolgatan 18B, Skolgatan 18C, Richerts gata 3A, Skolgatan 18A

Rättsväsende - Tingshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Rättsväsende - Tingshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Skövde domsagas tingshus, nuvarande tingsrätten, består av två med varandra förbundna byggnadskroppar som är uppförda i vinkel mot varandra. Denna husform var ny vid tiden men kom under 1950-talet att utgöra den helt dominerande formen för tingshusbyggandet.

Den ena huskroppen rymmer kansli och tidigare även bostäder, och sträcker sig utefter Richerts gata. Den andra ligger i vinkel, in på tomten, och upptas till största delen av den ursprungliga, stora tingssalen. Kanslidelen är uppförd i tre våningar, salsdelen i två och båda har slät stensockel och fasader av ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2007

Byggnadsår 1936-38, arkitekt Gotthard Ålander, byggherre tingshusbyggnadsskyldige i Gudhems, Kåkinds och Skövde stads domsagor. Tingshuset byggdes på platsen för komministergårdens båda flyglar. Träden öster om byggnaden ingick tidigare i prästgårdens uppfartsallé. Tingshuset består av en kontorsdel i tre våningar och en vinkelställd tingssal. Fasader av rött tegel med portaler av huggen sten infattade i marmor, och fönsteromfattningar av svart natursten. Tingssalen fick konstnärlig utsmyckning av Arvid Jorm. Vid det marmorklädda entrépartiet uppsattes 1967 en klocka formgiven av länsarkitekt Edgar Haasum. I parken öster om tingshus...

Läs mer i eget fönster

År 1936 - 1938 Nybyggnad
Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1998.

Gotthard Ålander (Arkitekt)

År 1936 - 1938 Nybyggnad
År 1959 - 1959 Ändring
Inredning av bostad.Balkong.
År 1967 - 1967 Ändring
Klocka vid entren

Edgar Haasum (Arkitekt)