Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4 - husnr 1, GUNNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1980-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUNNARPS KYRKA (akt.)

1755 - 1756

1755 - 1756

Halland
Falkenberg
Halland
Gunnarp
Gunnarps församling
Göteborgs stift
Gunnarp 201

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Den nuvarande kyrkan har haft 2 st föregångare. 1740 byggdes den nuvarande kyrkan för att ersätta den äldre som förstördes av åskeld efter endast 13 år. Eftersom det fanns gott om skog i trakten anlitades timmermän för att uppföra den nya träkyrkan som nu stått i 250 år.

Takmålningarna är utförda av Henrik Wibeck i en västsvensk stil med 1700-talsmotiv. Vid renoveringen på 1800-talet täcktes målningarna över. 1949 återställde konstnären Thorbjörn Engblad Wibecks mästerverk. Även draperimålningarna på väggarna samt apostlamålningarna på läktaren återställdes.

År 1755 - 1756 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn
År 1755 - 1756 Nybyggnad - Torn
År 1755 - 1756 Nybyggnad - Sakristia
År 1755 - 1756 Nybyggnad - Korparti
År 1755 - 1756 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1782 - 1782 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningarna tillkom.

Henrik Wibeck (Konstnär)

År 1866 - 1866 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol tillkom.

Johannes Johansson, Mjöbäck (Hantverkare - Snickare)

År 1881 - 1881 Underhåll - målningsarbete, interiör
Äldre arkitekturbunden bemålning övermålas.
År 1949 - 1949 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet tillkom.

Erik Abrahamsson (Konstnär)

År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Äldre bemålning på tak, väggar och läktarbröstning frilades.
År 1949 - 1949 Ändring - påbyggnad
Tornet förhöjdes.
År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Korets båda östfönster igensattes.