Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERÅKER SÄBY 1:4 - husnr 1, STORA SÄBY HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA SÄBY HERRGÅRD (akt.)

1650 - 1659

Stockholm
Österåker
Uppland
Österåker
Österåker-Östra Ryds församling
Stockholms stift
Stora Säbyvägen 24

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Vid 1600-talets mitt innehades Stora Säby av ståthållaren på Stockholms slott, Johan Bengtsson Apelrot, som lät uppföra den nuvarande mangårdsbyggnaden. På 1770-talet lät dåvarande ägaren, handlanden Lorentz Pauli, utföra en genomgripande ombyggnad. En omfattande restaurering gjordes på 1960-talet.
Huvudbyggnaden är uppförd i timmer, panelklädd och med inklädda knutar. Det valmade taket är brutet i vindsvåningen. Fasaden mot gårdssidan pryds av en fronton med svängda gavlar. Fönstren har luckor i gustaviansk stil.
Huset har parstugeplan med dubbla rumsfiler. De flesta rummen i bottenvåningen har tak med synliga bjälkar. I ett av r...

Läs mer i eget fönster

År 1650 - 1659 Nybyggnad
År 1770 - 1779 Ändring - ombyggnad