Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÄVLINGE VIRKE 20:1 - husnr 1, VIRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1367-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIRKE KYRKA (akt.), VIRKE KYRKA (akt.)

1862 - 1862

1862 - 1862

Skåne
Kävlinge
Skåne
Virke
Kävlinge församling
Lunds stift
Virkevägen 191

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Virke kyrka härstammar från 1862, då den ersatte en medeltida kyrka på samma plats. Befolkningen i Skåne ökade vid tiden dramatiskt, allra snabbast på landsbygden, där det allt mer storskaliga och vinstdrivande jordbruket ledde till ett ökat arbetskraftsbehov. Kyrkobyggandet i Skåne nådde sin kulmen på 1860-talet, då 37 kyrkor uppfördes. Kyrkan i den lilla byn Virke är, tillsammans med den i Bjärshög, två av de allra minsta skånska landsbygdskyrkorna från andra hälften av 1800-talet.

Virke församling uppdrog först Carl Georg Brunius att rita en tillbyggnad av den gamla kyrkan, men valde istället att gå vidare med en ny kyrka efte...

Läs mer i eget fönster

År 1524 - 1524 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan, ursprungligen från 1524 men omgjuten 1765, är gjuten i malm.
År 1862 - 1862 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor ,torn

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Nybyggnad - Torn

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Nybyggnad - Korparti

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan byggdes efter Per Ulrik Stenhammars ritningar.

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Fast inredning - predikstol
Predikstolen är byggd i trä i nygotisk stil och från kyrkans uppförande. Korgen har sex sidor, uppbyggda av ramverk i vitt mellan rosamålade pilastrar. I fyllningarna finns målningar i blått och guld av de fyra ärkeänglarna, som målades av Kaja Wesche 1962. Längst ned på korgen finns en bågfris, och under dess överliggare en förgylld dropp-dekor. Predikstolen nås via en gråmålad trappa med rosa dekor.
År 1862 - 1862 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen i trä är från kyrkans uppförande, men färgsättningen kommer från restaureringen år 1958. Det finns ett slutet kvarter på var sida mittgång, avslutat av ramverksdörrar i grått, med fyllning i rosa och dekor av guldmålade fyrpassbågar, och med gråmålade skärmar mot fasaderna. Ryggarna är indelade i tre fyllningar och målade i grått. Bänkarna har psalmbokshylla, fotbräda och heltäckande grå dynor.
År 1888 - 1888 Fast inredning - orgel, orgelfasad
1888 installeras kyrkans första orgel. Ritningarna till orgelfasad och -läktare upprättas av Ferdinand Boberg.

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan kalkas invändigt och bänkarna och bänkkvarteren målas om.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Iståndsättning under arkitekt G W Widmarks ledning. Kyrkan ges en ny färgsättning, koret får nytt golv och en ny dopfunt sätts in
År 1958 - 1958 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten är av kalksten, formgiven 1958 av arkitekt Gustav Widmark.

Gustav W Widmark (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Orgeln är från 1975, byggd bakom Ferdinand Bobergs orgelfasad från 1888.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Orgeln är från 1975, byggd bakom Ferdinand Bobergs orgelfasad från 1888.
År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
1981 genomförs en omfattande restaurering under ledning av byggmästare Persson, Stävie Byggnads AB. Hela kyrkan omputsas utvändigt, avvattningssystemet byts ut, nya ytterdörrar och fönster monteras och valven isoleras. Istället för traditionell kalkavfärgning blandas dolomitkross i putsen för att få en ljus fasadyta.
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Fasaderna putslagas och målas med kc- färg, fönster, tornluckor och tornplåt målas och lösa takskifferplattor fästas.
År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, golv
Bänkkvarterens golv läggs om i sin helhet med nya syllar och lackade furubräder.