Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN FALUN 9:2 - husnr 11, KONSTMÄSTAREGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KONSTMÄSTAREGÅRDEN (akt.)

1703 - 1704

Dalarna
Falun
Dalarna
Falun
Stora Kopparbergs församling
Västerås stift
Krongårdsvägen 15

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

KONSTNÄRSGÅRDEN. Uppförd 1703-94 som bostad för konstmästaren, den som var ansvarig för de bergsmekaniska anordningarna. Gården beboddes i början av 1700-talet av Christoffer Polhem, som innehade ämbetet 1700 - 1716. Ombyggd 1870 och flyttad 1955, sedan 1916 använd som kontor.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Dalarna, 1991-02-01 Dnr: 221-3971-89.
Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Falu gruva, Länsstyrelsen Dalarna, 1995-03-20 Dnr: 221-7528-92.
Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida 2004, www.w.lst.se

År 1703 - 1704 Nybyggnad
År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad
År 1955 - 1955 Flyttning