Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY KANNAN 1 - husnr 2, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1740 - 1759

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Kanngjutaregränd 7

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

KANNAN 1 - Enligt 1697 års karta var tomtindelningen en helt annan än den nuvarande och Kannan 1 ingick främst i dåvarande tomtnummer 95 i östra delen av kvarteret, men utgjorde även en mindre del av tomtnummer 96 i väster. Tomtnummer 95 var bebyggd med ett trähus och hade därtill hörande kålgård och gårdsrum. Eventuellt motsvarar detta trähus en del av det på fastigheten ännu kvarstående skiftesverkshuset, vilket är placerat med långsidan längs fastighetens östra sida mot Kanngjutaregränd. 1883 års karta visar att huvudbyggnaden byggts samman med det äldre skiftesverkhuset och att byggnaderna vid den här tiden i stort sett fått sin...

Läs mer i eget fönster

År 1740 - 1759 Nybyggnad
Enligt 1697 års karta var tomtindelningen en helt annan än den nuvarande och Kannan 1 ingick främst i dåvarande tomtnummer 95 i östra delen av kvarteret, men utgjorde även en mindre del av tomtnummer 96 i väster. Tomtnummer 95 var bebyggd med ett trähus och hade därtill hörande kålgård och gårdsrum. Eventuellt motsvarar detta trähus en del av det på fastigheten ännu kvarstående skiftesverkshuset, vilket är placerat med långsidan längs fastighetens östra sida mot Kanngjutaregränd.
År 1880 - 1885 Ändring - tillbyggnad
1883 års karta visar att huvudbyggnaden byggts samman med det äldre skiftesverkhuset och att byggnaderna vid den här tiden i stort sett fått sin nuvarande volym.