Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY GJUTAREN 2 - husnr 1, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1640 - 1659

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Tunnbindaregatan 13

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

GJUTAREN 2 - Fastigheten har haft samma utbredning sedan 1697 och benämndes då tomt nummer 86. Den var bebyggd med ett trähus med tillhörande gårdsrum och kålgård. Enligt husklassifikationen 1785 benämndes fastigheten III: 35 och var då bebyggd med ett trähus med tegeltak och ett stall med brädtak. Sannolikt motsvarar trähuset den byggnad som omnämns i beskrivningen till 1697 års karta. Bebyggelsen under 1800-talets slut utgjordes av ett bostadshus, placerat med långsidan i liv med Tunnbindaregatan, och en uthusbyggnad från 1850 är uppförd i vinkel i fastighetens sydvästra del.
Den nuvarande bebyggelsen utgörs av bostadshuset från ...

Läs mer i eget fönster

År 1640 - 1659 Nybyggnad
Den nuvarande bebyggelsen utgörs av bostadshuset från 1600-talets mitt och ett uthus från ca 1850. Byggnadens äldsta 1600-talsdel är knuttimmrad, men har blivit om- och tillbyggd i skiftesverksteknik i senare tid.