Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ FLATHULT 1:4 - husnr 1, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.), MUSEIBYGGNAD (akt.)

1890 - 1899

Jönköping
Eksjö
Småland
Eksjö
Eksjö församling
Linköpings stift
Flathult 4

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Plantyp-Enkelstuga

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Enkelstugan är uppförd av timmer i två våningar med faluröd locklistpanel i fasaden. Huvudingången mot söder har en pardörr av brädor. Taket är ett sadeltak och sockeln är låg av fältsten i kallmur.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1993-02-18, Dnr 221-8860-91

År 1890 - 1899 Nybyggnad