Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄXJÖ VÄXJÖ 10:26 - husnr 3, TEGNÉRKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TEGNÉRKAPELLET (akt.), TEGNÉRKAPELLET (akt.)

1850 - 1859

1856 - 1856

Kronoberg
Växjö
Småland
Växjö
Växjö stads- och domkyrkoförsamling
Växjö stift
Norra Järnvägsgatan 25

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2006

När Tegnérkyrkogården anlades 1807-09 fanns inga konkreta planer på ett kapell. Förmodligen uppfördes ett enklare bårhus i trä istället. Det dröjde till år 1850 innan sockenstämman beslutade om ”uppförande å Begrafningsplanen af ett Capell, att begagna wid jordfästningar”. En ritning signerad J. P. Lind antogs den 21 februari 1856, men den har påtagliga olikheter med det nuvarande kapellets utseende.
Kapellet uppfördes först på kyrkogårdens norra del, för att år 1882 flyttas till sin nuvarande plats. Det restaurerades 1933-35 och fick då ett delvis förändrat utseende.
Exteriöra förändringar

Vid restaureringen 1933-35 under ledn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

När Tegnérkyrkogården anlades 1807-09 fanns inga konkreta planer på ett kapell. Förmodligen uppfördes ett enklare bårhus i trä istället. Det dröjde till år 1850 innan sockenstämman beslutade om ”uppförande å Begrafningsplanen af ett Capell, att begagna wid jordfästningar”. En ritning signerad J. P. Lind antogs den 21 februari 1856, men den har påtagliga olikheter med det nuvarande kapellets utseende.
Kapellet uppfördes först på kyrkogårdens norra del, för att år 1882 flyttas till sin nuvarande plats. Det restaurerades 1933-35 och fick då ett delvis förändrat utseende.
Exteriöra förändringar

Vid restaureringen 1933-35 under ledn...

År 1850 - 1859 Nybyggnad
Kapellet uppförs i kyrkogårdens norra del
År 1856 - 1856 Nybyggnad
År 1873 - 1994 Ändring
För händelser, se pdf.