Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA GÄLLINGE 4:5 - husnr 1, GÄLLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2164-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÄLLINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Okänt - 1850

Halland
Kungsbacka
Halland
Gällinge
Gällinge församling
Göteborgs stift
Förlandavägen 35

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Gällinge kyrka.

Inventeringsår 1994

GÄLLINGE KYRKA har medeltida ursprung. I kyrkans västra del ingår medeltida mursträckningar, troligen från 1100-talet. Långhuset förlängdes åt öster 1765-66 och då tillkom den nuvarande halvrunda koravslutningen. Tornet i väster tillkom 1828 och ger kyrkan en nyklassicistisk prägel med en tidstypisk flack huv med lanternin och ingångsportal med en klassicerande omfattning. Långhustakets takspåntäckning ersattes år 1800 av tegelpannor. Långhusets sydportal (1868) flyttades 1882 till koret för att ge mer bänkutrymme i kyrkorummet. Sakristian i norr tillkom 1884.

Den nuvarande interiören fick sin utformning 1765-66 då väggarna förläng...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1750 - 1750 Ändring - ombyggnad
Korparti
År 1757 - 1757 Specifika inventarier - altartavla
År 1795 - 1795 Fast inredning - predikstol
År 1828 - 1828 Nybyggnad - Torn
År 1884 - 1884 Nybyggnad - Sakristia
År 1955 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Interiöra ändringsarbeten, bl a borttagande av bänkar längst fram.

Burt Stenberg (Arkitekt)

LA Dnr 118:35/43. (Arkiv)

År 1974 - 1975 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av bänkar samt avskärmning för lösa stolar under läktare.

LA Dnr 447/1974. (Arkiv)

År 1992 - 1993 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med bevarade Söderlingstämmor och befintlig fasad.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

LA Dnr 309/92. (Arkiv)

År Okänt - 1850 Nybyggnad