Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAXHOLM KYRKAN 2 - husnr 1, VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) Ny sökning Tillbaka till sökning

vaxholm6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) (akt.)

1760 - 1803

1760 - 1803

Stockholm
Vaxholm
Uppland
Vaxholm
Vaxholms församling
Stockholms stift
Kungsgatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2004

Vaxholms kyrka är uppförd efter ritningar av Olof Tempelman (1745–1816) och Carl Fredrik Adelcrantz (1716–1796). Grunden lades på 1760-talet, men kyrkan stod klar först 1803. Redan 1896 genomfördes en restaurering som förändrade kyrkobyggnaden, framförallt interiört.

Carl Fredrik Adelcrantz får som överintendent ett starkt grepp över allt offentligt byggande och särskilt kyrkobyggandet. Han har genomfört ett stort antal kyrkoprojekt, främst Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, men med dominans för ombyggnader och tornhuvar. Av profana byggnader framstår China slott som en pärla inom svensk rokoko. Olof Tempelman blev professor i ark...

Läs mer i eget fönster

År 1760 - 1803 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och grunda korsarmar.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1760 - 1803 Nybyggnad - Korparti

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1760 - 1803 Nybyggnad - Korsarm/ar

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1760 - 1803 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1760 Kyrkan grundläggs. Klockstapeln uppförs. 1803 Kyrkan färdigställs efter ritningar av Adelcrantz, dock fullbordade av O S Tempelman.
År 1896 - 1896 Nybyggnad - Sakristia

Johan Laurentz (Arkitekt)

År 1900 - 1999 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia under 1900-talet hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Vaxholms kyrka (Publikation)