Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HOFORS HOFORS 11:55 - husnr 1, HOFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hofors kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOFORS KYRKA (akt.), HOFORS KYRKA (akt.)

1961 - 1962

1962 - 1962

1994 - 1994

Gävleborg
Hofors
Gästrikland
Torsåker
Hofors församling
Uppsala stift
Rättargatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Under 1900-talets mitt uppfördes ett flertal kyrkor av de stilgivande arkitekterna Lewerentz och Celsing i arkaiserande stil, något som skulle komma att påverka tidens kyrkoarkitektur. Hofors kyrka uppfördes 1962 efter ritningar av arkitekt Bengt Romare, vilken inspirerades av detta stilideal.

År 1961 - 1962 Nybyggnad
Hofors kyrka uppförs efter ritningar av Bengt Romare.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Nybyggnad - Torn

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Nybyggnad - Korparti

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Orgeln står klar. Den är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund efter disposition av Waldemar Åhlen, Stockholm. Fasaden är ritad av Bengt Romare.

Bengt Romare (Arkitekt)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Kororgeln tillkommer. Den är tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1979 - 1979 Fast inredning - bänkinredning
I anslutning till kororgeln (till vänster i koret) anordnas sittplatser för körerna.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändringar interiört, efter förslag upprättat av arkitektkontoret Jerk Alton AB. De fyra främsta bänkarna tas bort för att ge plats åt en ”vardagskyrka” med ett fristående altarbord, en altarring och lösa stolar nedanför kortrappan. En armatur över vardagskyrkan tillkommer. De tre bänkraderna längst bak avkortas för att bereda plats vid ingången. Belysningen kompletteras och justeras. Ett manöverbord placeras längst bak i kyrkan.

Jerk Altons akitektkontor (Arkitektkontor)

År 1994 - 1994 Nybyggnad
Kyrkan byggs mot norr till med ett församlingshem, Djupdalen. Byggnaden innehåller en större och en mindre samlingslokal, en kafédel, kök, musikrum samt pastorsexpedition med arbetsrum för personal. En öppning tas upp mellan kyrkorummet och församlingshemmet. Kyrkfönster från Kyrkskolan, församlingens gudtjänstlokal mellan 1897-1962, pryder ingången till församlingshemmet från kyrkan. Uppsättning av äldre fönster i kyrkan, innanför de befintliga. Utförs i samarbete med arkitektkontor Jerk Alton AB.

Jerk Altons akitektkontor (Arkitektkontor)

År 2002 - 2002 Ändring
Komplettering av belysning i kyrkorummet efter ett förslag upprättat av Jerk Alton. Ändring av färgsättning på bordsaltaret efter förslag från Alton Arkitekter AB.

Jerk Altons akitektkontor (Arkitektkontor)

År 2005 - 2005 Ändring
Placering av silverskåp i dörrnischen mellan kyrksalen och den ursprungliga sakristian, nu bibliotek och samtalsrum.