Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖRNSKÖLDSVIK SOLBERG 1:159 - husnr 1, SOLBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrN.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SOLBERGS KYRKA (akt.)

1915 - 1918

1917 - 1917

Västernorrland
Örnsköldsvik
Ångermanland
Anundsjö
Anundsjö församling
Härnösands stift
Kyrkbacken 10

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan uppfördes 1915-18 efter Otar Hökerbergs ritningar i en eklektisk stil inspirerad av nordisk träarkitektur och lapparnas kåtor.

Se även exteriör samt interiör beskrivning.

År 1915 - 1918 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes 1915-18 efter Otar Hökerbergs ritningar i en eklektisk stil inspirerad av nordisk träarkitektur och lapparnas kåtor.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn

A Johansson, Gullänget (Byggmästare)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Nybyggnad - Torn

A Johansson, Gullänget (Byggmästare)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Nybyggnad - Sakristia

A Johansson, Gullänget (Byggmästare)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Nybyggnad - Korparti

A Johansson, Gullänget (Byggmästare)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Nybyggnad - Vapenhus

A Johansson, Gullänget (Byggmästare)

Otar Hökerberg (Arkitekt)