Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

448-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALSKOG KYRKA (akt.), ALSKOGS KYRKA (akt.)

1200 - 1225

1200 - 1225

1239 - 1239

Gotland
Gotland
Gotland
Alskog
Garde församling
Visby stift
Alskog kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Kyrkans byggnadshistoria
Alskog kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Även stigluckan i den östra kyrkogårdsmuren är av medeltida ursprung.
Redan på 1100-talet fanns här troligen en träkyrka, varav några plankor återanvänts i tornet. Träkyrkan avlöstes vid decennierna kring sekelskiftet 1200 av en tornlös, romansk stenkyrka, vars absidkor i sin tur revs hundra år senare när det nuvarande koret med sakristian byggdes. En portal och ett par fönsteromfattningar därifrån har återanvänts i dagens kyrka, vars äldsta del således är det kvarvarande romanska långhuset, uppfört i början av 1200-talet. Tornet kom till ett par dece...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten

Semi-Byzantios (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1225 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1200 - 1225 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusportal
År 1200 - 1225 Nybyggnad
Det nuvarande långhuset byggdes.
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1225 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Tornportal
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Torn
Det nuvarande tornet byggdes (ev. 1239), och långhuset välvdes (6 valv).
År 1239 - 1239 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1280 - 1320 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningsrutor i korfönstren
År 1280 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Korportal
År 1300 - 1300 Nybyggnad - Korparti
omkring 1300. Det nuvarande koret med sakristian byggdes, varvid det romanska koret samt långhusets valv och kolonner revs bort. Valven ersattes sannolikt med ett plant brädtak. Nischer för sidoaltarna i långhusväggarna. Glasmålningar. Sakramentsskåpet i korväggen med målningar av glasmålningsmästaren(?). Altarskåp, varav fyra figurer bevarats.
År 1350 - 1550 Specifika inventarier - kyrkklocka
Primklocka.
År 1470 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i koret och långhuset av ”Passionsmästaren”. Enligt Jöran Wallin fanns årtalen 1481 i koret och 1494 i långhuset, Hilfeling anger årtalen till 1489 – med namnet Hans Brekewolt – resp. 1485.
År 1586 - 1586 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Målad av Johan Bartsch 1662

Johan Bartsch d ä (Konstnär)

År 1586 - 1586 Fast inredning - predikstol
Predikstolskorgen.
År 1634 - 1634 Äldre kulturhistorisk inventering
Inskrivet årtal i en numera borttagen bjälke i korets takstol.
År 1662 - 1662 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolens baldakin tillkom och hela predikstolen målades av Johan Bartsch.

Johannes Bartsch (Konstnär)

År 1670 - 1699 Fast inredning - skrank
Altarskrank
År 1688 - 1688 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk
År 1688 - 1688 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning. Målad på 1740-talet. Delvis kompletterad på 1800-talet
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning
Bänkinredningen, målades på 1740-talet. Takmålning (akantusrankor) i långhuset. Blindfönster och gardiner runt fönstren målades (1830 års inventarium).
År 1757 - 1759 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Johan Zachariaesson Dunderhake (Konstnär - Bildhuggare)

Magnus Möller (Konstnär - Dekormålare)