Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD ÖRS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, ÖRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_19-5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRS KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1219 - 1219

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Ör
Örs församling
Karlstads stift
Örs kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:

SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är vitputsad med murar av tegel och inslag av natursten. Vid en ombyggnad på 1660-talet hittades en tegelsten med årtalet 1219 inskrivet, vilket är kyrkans förmodade byggnadsår. Tegelstenen skall finnas överputsad på okänd plats i kyrkan. I samband med en utvändig renovering 1993 då fasaderna omputsades gjordes en murverksdokumentation som visar på en ursprunglig tegelkyrka av romansk typ, vilket tyder på att kyrkan uppförts vid 1200-talets första hälft eller dess mitt. Under 1660-talet förlängdes kyrkan åt öster och fick en tidstypisk tresidig koravslutning. K...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Nybyggnad

Sölve Johansson (Arkitekt)

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1219 - 1219 Nybyggnad
Kyrkans förmodade byggnadsår. Vid ombyggnaden på 1660-talet hittades en tegelsten med årtalet inskrivet. Tegelstenen skall finnas överputsad på okänd plats i kyrkan. Enligt en murverksdokumentation från 1993 var denna äldsta kyrka byggd av tegel och bestod av ett rektangulärt långhus, troligen 8x16 m, med kor av okänd typ. Sydportal är belagd och två romanska fönster på sydsidan. Kyrkan har troligen haft kalkmålningar under medeltiden.

Johansson Jan, Örs kyrka - en murverksdokumentation, otryckt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1660 - 1670 Ändring - ombyggnad
Genomgripande om- och tillbyggnad av den medeltida tegelkyrkan. Långhusets bredd ökad från 8 till 12 m, förlängning från 16 till 24 m. Nytt tresidigt kor, förhöjning av vägglivet med 0,5 m. Troligen försvann sydportalen och istället kom en ny i väster.
År 1663 - 1663 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1667 - 1667 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan förses med bänkar och plant innertak.

Kroppefjäll, en Dalslandssocken... (se källor under miljö) (Arkiv)

År 1667 - 1667 Ändring - ombyggnad, innertak
Kyrkan förses med bänkar och plant innertak.
År 1689 - 1689 Ändring - ombyggnad, golv
Brädgolv läggs in.

Kroppefjäll, en Dalslandssocken... (se källor under miljö) (Arkiv)

År 1689 - 1689 Fast inredning - läktare
1689 bestäms att läktare skall byggas.

Kroppefjäll, en Dalslandssocken... (se källor under miljö) (Arkiv)

År 1704 - 1704 Underhåll - omputsning
Kyrkan putsas<interiört
År 1704 - 1704 Underhåll - takomläggning
Yttertaket beläggs med spån.
År 1704 - 1704 Ändring - ombyggnad, port
En ny portal tas upp i långhusets sydvägg (troligen har det funnits en medeltida föregångare som försvann vid ombyggnaden på 1660-talet).
År 1705 - 1710 Ändring - ombyggnad, fönster
År 1737 - 1737 Fast inredning - altaruppsats

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1747 - 1747 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar och målningar på läktarbarriären. Togs bort 1900.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

ATA (Arkiv)

År 1762 - 1762 Fast inredning - predikstol
Predikstol.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1778 - 1778 Underhåll - omputsning
Putserenovering. Enligt murverksdokumentationen från 1993 var kyrkan vitkalkad före denna omputsning då den fick en säregen färgsättning. Fasaderna "stänkmålade" med en ljust rosa bottenfärg med mörkröda stänk samt en 8 cm bred enfärgad mörkröd bård. Denna färgsättning förändrades sedan vid en renovering 1858.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1792 - 1792 Underhåll - takomläggning
Kyrkans tak omläggs med ekspån.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1828 - 1828 Äldre kulturhistorisk inventering
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)

ATA (Arkiv)

År 1835 - 1835 Underhåll - takomläggning
Yttertakets spån ersätts med skiffer.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk

ATA (Arkiv)

År 1858 - 1858 Ändring - restaurering
Kyrkan renoveras grundligt.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, fönster
Samtliga fönster sänks en aln (ca 60 cm).

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1858 - 1858 Underhåll - omputsning
Södra och västra fasaden spritputsas och kyrkan avfärgas bruten vit med dragning åt gult. Under takfoten målades en 2 cm bred brunockerfärgad rand och kring varje fönster gjordes en slät omfattning i samma färg.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1880 - 1920 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus.
År 1884 - 1884 Teknisk installation - värme
Kyrkans första uppvärmningsanordning, en kamin installeras.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1887 - 1887 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i öster.
År 1900 - 1900 Rivning
Vapenhus av okänd ålder rivs på sydsidan.
År 1900 - 1900 Ändring - restaurering
Genomgripande exteriör och interiör renovering.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1900 - 1900 Underhåll - omputsning
Kyrkans fasad blir enfärgad. Först grå och sedan svagt rosa. Från 1938 vit.

Johansson Jan, Örs kyrka, En murverksdokumentation, otryckrt rapport, Älvsborgs länsmuseum 1993. (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, innertak
Kyrkans innertak med Schüffners målningar tas ner, ersätts med pärlspont.
År 1900 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
De gamla slutna bänkarna ersätts med nya öppna.
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, golv
Gravar i koret fylls igen, gravhällar tas upp och placeras på det nybyggda vapenhusets väggar. Korgolvet av sten ersätts med brädor.
År 1900 - 1900 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset i väster tillkommer.
År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, port
Ny portal och port av ek mot söder. Nytt vindfång på insidan.

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - restaurering
Större restaurering med syfte att framhäva och återställa kyrkorummets karaktär före 1800-talets förändringar.

Axel Forssén (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av bl a altaruppsats, predikstol och krucifix. Ursprungliga färger tas fram eller efterliknas.

R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1938 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Målningsarbeten av bänkar, dörrrar mm. Nya innerdörrar.
År 1938 - 1938 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären får sin nuvarande utformning.

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt tak i kyrkorummet, sakristian och vapenhuset av breda slätspontade brädor.

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt förhöjt korgolv.

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Nytt uppvärmningssystem. Lågtrycksångvärmeledning. Anläggningen placerades i källare som grävdes ut under sakristian.

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Fast inredning - altarring
Ombyggnad av altarringen.

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, fönster
S k antikglas i alla fönster.
År 1938 - 1938 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Fast inredning - altare
Nytt altare vid södra korväggen över vilket triumfkrucifixet sätts upp.
År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, brudkammare mot söder, kapprum och toalett mot norr. Glasade innerdörrar mellan kyrkorummet och läktarunderbyggnaden.

Bertil Johansson, Mellerud (Byggmästare)

Konsulterande arkitekter & ingenjörer Hernek, Lindsten, Mohlin (HLM) (Arkitektkontor)

ATA, förslaget är daterat 1970 men genomfördes inte förrän 1983. (Arkiv)

År 1992 - 1993 Ändring
Ny grundsockeldränering.
År 1992 - 1993 Underhåll - omputsning
Omputsning av samtliga fasader.
År 1992 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av samtlliga fönster och västra gavelspetsens träpanel.
År 1992 - 1993 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket på vapenhuset. Då hittades ett par brädor från Schüffners takmålning, vilka använts till undertaket då vapenhuset byggdes 1900 och Schüffners tak togs ner från kyrkorummet.

Ingmar Andersson, Mellerud, skifferläggare (Hantverkare)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, fönster
Av de två romanska fönster på sydfasaden som framkom vid murverksdokumentationen togs det västra fram och försågs med ett blyspröjsat glas, det östra markerades med ristning i putsen. Nytt runt fönster ovan entrén till vapenhuset.
År 1992 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Plåtarbeten: Nya hängrännor och stuprör. Plåtavtäckningar på solbänkarna.
År 1992 - 1993 Konservatorsarbeten
Konservering av de fyra gravhällarna som sitter på vapenhusets yttervägar.

Stenkonservering Petro Conser AB, Göteborg (Konservator)

Särskild konserververingsrapport finns. (Arkiv)

År 1992 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Större exteriör restaurering.

Atlasbyggen Kb, Gråbo (Entreprenör)

Johansson, Sölve, Tekninsk och ekonomisk rapport, renovering av Örs kyrka 1992-1993. (Arkiv)

År 1992 - 1993 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation då putsen togs ner exteriört. Särskild artikel i årskriften Västgöta-Dal 1995/96; Johansson Jan, Vad kyrkmurar kan berätta - Örs kyrka.
År 1992 - 1993 Underhåll - målningsarbete, interiör
Avfärgning av putsväggar inne i vapenhuset.
År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av dörrarna mellan kyrkorum och läktarunderbyggnad.

RMVG (Arkiv)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, port
Byte av kyrkdörren på södra långsidan.

RMVG (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av golv, väggar samt fönster.

RMVG (Arkiv)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - värme
Nytt värmsystem. Ångvärmesystemet från 1938 ersätts med elektrisk värme.

RMVG (Arkiv)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - el
Översyn och reparation av belysningen.

RMVG (Arkiv)

År 2002 - 2002 Fast inredning - bänkinredning
De två bakersta bänkarna borttagna.

RMVG (Arkiv)

År 2007 - 2008 Teknisk installation - larm
År 2011 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet
År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Fönster- och fasadrenovering.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

DGT Bygg AB (Firma)

Norgrens plåt AB (Firma)

PE Lindströms Måleri AB (Firma)

Puts & Tegel i Örebro AB (Firma)