Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD SKÅLLERUD 1:21 - husnr 2, SKÅLLERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_17-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅLLERUDS KYRKA (akt.)

1676 - 1679

1676 - 1679

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Skållerud
Skålleruds församling
Karlstads stift
Skållerud 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:

SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan uppfördes 1676-79 på bekostnad av brukspatron Paul Rokes i Upperud. Den är av timmer och består av ett rektangulärt långhus, ett smalare tresidigt avslutat kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. Tornet uppfördes 1746 och sakristian tillkom 1973. Enligt en muntligt tradition låg Skålleruds första kyrka i Backen, ca en km österut. Skålleruds kyrka finns omnämnd i skriftliga källor från medeltidens slut och dess dopfunt av täljsten är från 1200-talet. På 1500-talet fanns en träkyrka på nuvarande plats, vilken genomgick förändringar 1593. Eventuellt nybygg...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1676 - 1679 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.

Paul Rokes (Byggherre)

År 1676 - 1679 Nybyggnad
År 1676 - 1679 Nybyggnad - Korparti
Kor

Paul Rokes (Byggherre)

År 1679 - 1679 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen införskaffades 1679, omgestaltades 1760 av Isac Schulström.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1679 - 1679 Fast inredning - predikstol
Predikstolen införskaffades 1679, omgestaltades 1760 av Isac Schulström.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1682 - 1682 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Idag återstår målningarna på triumfbågsväggen, ovan orgelläktaren och på läktarbröstningen.

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

År 1700 - 1800 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans fasad har sedan 1700-talet varit bräfodrad, vilken sedan flera gånger förnyats.

Sockenkyrkorna - kulturarv och bebyggelse. (Arkiv)

År 1719 - 1719 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster

Skållerudsboken (Arkiv)

År 1746 - 1746 Nybyggnad - Torn
Torn.
År 1760 - 1760 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Sannolikt är akantusslingorna på taklistens stora horisontella del utförda av kyrkomålare Lars Hesselbom ca 1760.

Lars Hesselbom (Konstnär - Dekormålare)

Skållerudsboken (Arkiv)

År 1780 - 1790 Fast inredning - bänkinredning
År 1805 - 1805 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster
År 1807 - 1807 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Beslut om rödfärgning av fasaden (tidigare tjärad).

Skållerudsboken (Arkiv)

År 1823 - 1823 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bl a interiör målning.
År 1828 - 1828 Äldre kulturhistorisk inventering
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)

ATA (Arkiv)

År 1854 - 1855 Ändring - ombyggnad, yttertak
Skiffer ersätter spån som takbeklädnad.
År 1854 - 1855 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny brädfodring, målas med gulvit oljefärg. Dock åter röd 1872.
År 1854 - 1855 Ändring - ombyggnad, interiör
Utbyggnad av läktaren.

Skållerudsboken (Arkiv)

År 1854 - 1855 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren får sin nuvarande form.

ATA (Arkiv)

År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel

Söderling Göteborg (Orgelbyggare)

År 1891 - 1892 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering. Bl a kläddes väggarna med vitmåklad papp och altaruppsatsen och predikstolen målades vita med svatra skulpturer. Banderoll uppsattes i triumfbågen mellan koret och långhuset "Anno 1593 - Anno 1893" och däremellan texten "Soli dei Gloria". 1593 syftade på kortets då förmodade byggnadsår.

ATA (Arkiv)

År 1891 - 1892 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1891 - 1892 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolvet ersätts med trägolv.

ATA (Arkiv)

År 1891 - 1892 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna målas och ådras i ekimitation.
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, yttertak
Pärlspontpanel i taket.

ATA (Arkiv)

År 1924 - 1925 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad och konservators- och målningsarbeten av bänkarna. Gavelstycken och skärmar från 1780-talet behålls.

ATA (Arkiv)

År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Vägg bakom altaret tillkommer som avdelar korets östra del till sakristia. Denna vägg togs sedan bort när sakristian tillkom 1973.

ATA (Arkiv)

År 1924 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Större renovering med syfte att återställa och framhäva kyrkorummets 16- och 1700-tals karaktär.

A. Forslund (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Brocke Blückert (Konstnär)

Johan Nilsson (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1924 - 1925 Konservatorsarbeten
Konservators- och målningsarbeten. Takmålningarna tas fram och återskapas, liksom målningar på predikstol, altaruppsats mm. Papp på väggarna och pärlspont i taket tas bort.

ATA (Arkiv)

År 1924 - 1925 Underhåll - grundförstärkning
Dränering och grundförstärkning.

ATA (Arkiv)

År 1932 - 1932 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel men enligt uppgift behölls den gamla orgelns (1854) fasad med pipor.

Lindgren (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Lågtrycksvärme (ånga). Särskilt pannhus uppförs i kanten av kyrkogården väster om kyrkan.

ATA (Arkiv)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Elinstallation för värme, kraft och belysning.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

ATA (Arkiv)

År 1973 - 1973 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.

Ingeborg Waern Bugge (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Konservering av målningar och skulpturer.

Olle Hellström (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggen från 1924 bakom altaret tas bort.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya fönster. Ny entrédörr mot väster, exteriör ommålning.

ATA (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering och tillbyggnad av sakristian mot norr.

Byggator (Entreprenör)

Ingeborg Waern Bugge (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1983 - 1983 Fast inredning - läktare
Träförhöjning av läktarbarriären.
År 1986 - 1986 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket.
År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Röd oljefärg.
År 1993 - 1993 Teknisk installation - brandskydd
År 1997 - 1997 Dendrokronologisk undersökning
Undersökninng av koret som visar att detta är uppfört samtida med långhuset (1670-tal). Enligt tidigare uppfattning var koret äldre och den nuvarande kyrkans föregångare.

Alf Bråthen (Konstruktör)

År 2004 - 2004 Ändring - restaurering, interiör
Rengöring och målning av tak, väggar mm i kyrkorummet. Målning av sakristian.
År 2004 - 2004 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 2004 - 2004 Fast inredning - bänkinredning
Målning av bänkarna som återfick sin ursprungliga färgsättning från 1780-talet (se konservatorsarbeten). Avkortning av södra korbänken.
År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan, predikstolen lösa träskulpturer. Färgarkeologisk undersökning av bänkarna som återfick sin ursprungliga färgsättning från 1780-talet.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 2004 - 2004 Fast inredning - orgel
Översyn av orgeln

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2004 - 2006 Teknisk installation - larm

Jan Andersson, Brålanda (Konstruktör)

Wänstedt (Entreprenör)

År 2004 - 2006 Teknisk installation - brandskydd
Etapp 1 2004, etapp 2 2006.

Jan Andersson, Brålanda (Konstruktör)

Wänstedt (Entreprenör)

År 2004 - 2004 Underhåll - golv
Golven i mittgång, kor och sakristia slipade och oljade.
År 2007 - 2007 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig målning.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2008 - 2008 Underhåll - takomläggning

Västarvet (Antikvarie)

År 2010 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem.