Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA RÅGGÄRDS STOM 4:1 - husnr 1, RÅGGÄRDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3117-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅGGÄRDS KYRKA (akt.)

1734 - 1736

1734 - 1736

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Råggärd
Järbo-Råggärds församling
Karlstads stift
Råggärds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Olika uppgifter förekommer kring kyrkans tillkomst. Vissa gör gällande att kyrkan nybyggdes 1743-46 på platsen för en nedriven föregångare eller att den äldre kyrkan genomgick en kraftig ombyggnad, i princip att betrakta som ett nybygge. Andra uppgifter talar dock om att en äldre kyrka, troligen belägen i närheten, revs först 1771. Kyrkans föregångare är alltså inte närmare känd men antas var en medeltida träkyrka. Kyrkan medeltida inventarier består av dopfunten och madonnafiguren. Från Råggärd finns också medeltida traditioner om en s k offerkyrka. Vanligaste offret skall ha varit kalvskinn, ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1734 - 1736 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn
År 1734 - 1736 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1734 - 1736 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1734 - 1736 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1734 - 1736 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1736 - 1736 Underhåll - port
Låset till västporten tillverkat av Jon Nilsson i Tveten. Porten ursprunglig från kyrkans uppförande.
År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad, trappa
Trappan till läktaren ombyggd
År 1757 - 1757 Ändring - ombyggnad, trappa
Trappan till läktaren ombyggd
År 1771 - 1771 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats. Tillverkad av skomakare Dahlström och målad av Anders Krook, Vänersborg.

Anders Krook (Konstnär)

Karl Dahlström (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1819 - 1819 Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhusets tak beläggs med tegel istället för spån
År 1824 - 1824 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tornhuvens spån
År 1830 - 1830 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkan brädfodras
År 1833 - 1833 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan rödfärgas
År 1845 - 1845 Ändring - ombyggnad, fönster
Fler och större fönster
År 1845 - 1845 Fast inredning - predikstol
Nuvarande predikstolen ersätter en predikstol från 1600-talet.
År 1845 - 1845 Fast inredning - altarring
Ny altarring, rund med svarvade balusterdockor.
År 1846 - 1846 Ändring - ombyggnad, trappa
Trappan till läktaren ombyggd
År 1848 - 1848 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt innertak, troligen övermålning av takmålningar
År 1875 - 1875 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan vitmålas
År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt korfönster upptas bakom altaret. (Sattes igen 1950)
År 1884 - 1884 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar insatta.
År 1884 - 1884 Underhåll - grundförstärkning
Interiör ommålning, väggarna vita, övermålning av väggmålningar.
År 1884 - 1884 Fast inredning - altaruppsats
1771 års altaruppsats ersatt av enkelt träkors. (Återinsattes 1950)
År 1884 - 1884 Ändring - restaurering, interiör
Större renovering
År 1894 - 1894 Teknisk installation - värme
Stor värmekamin, i södra delen av koret.
År 1911 - 1911 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelharmonium

J P Nyström, Karlstad (Orgelbyggare)

År 1913 - 1913 Arkitekturbunden utsmyckning
Kors av mässing på tornspiran
År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
Kamin i sakristian
År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagnade av pärlspontpanel och papp i koret i samband med insättandet av 1771 års altrauppsats och igensättandet av korfönster.
År 1949 - 1950 Ändring - restaurering
Stor exteriör och interiör renovering. S k återrestaurering av kyrkorummet med syfte att bort det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets tillskott.

Tor Engloo (Arkitekt)

Viktor Johansson, Viktor (Byggmästare)

År 1949 - 1950 Underhåll - takomläggning
Omläggning av långhusets tegeltak.
År 1949 - 1950 Teknisk installation - el
Installation av elektricitet, värme och belysning. Rivning av skorsten då kaminer tas bort.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

År 1949 - 1950 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1949 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkarna. ökat bänkavstånd bl a. Profilerad list längs väggarna i höjd med bänkarna
År 1949 - 1950 Fast inredning - altaruppsats
1771 års altaruppsats konserverad och återinsatt. (Ersattes 1884 av enkelt träkors).

Olle Hellström (Konservator)

År 1949 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör

Allan Steiner, Järpås (Hantverkare - Målare)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, fönster
Igensättande av korfönstret bakom altaret. Antikglas i innerbågarna till korets sidofönster.
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv
År 1949 - 1950 Fast inredning - orgel
Reparation

Lothar Straubel (Orgelbyggare)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny skåpsinredning i sakristian.
År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel
Elektrisk fläkt

Lothar Straubel (Orgelbyggare)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Klockringning

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel
Reparation och förbättring

Lothar Straubel (Orgelbyggare)

År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Även tjärning av tornhuven.
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Renovering

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader, fönster och dörrar med oljefärg. Socklar med cementfärg. Tjärstrykning av tornhuven.
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, port
Ny ytterport mot väster. Den gamla bevarad på insidan. Ny handikappramp
År 1990 - 1990 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av de två bakre bänkraderna
År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Stor exteriör och interiör renovering. S k återrestaurering av kyrkorummet med syfte att ta bort det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets tillskott.

Anders Darwall (Konservator)

År 2002 - 2003 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altartavlan.
År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Samtliga fönster åtgärdade, målning av tornluckorna.

Västarvet (Antikvarie)

År 2013 - 2013 Underhåll - exteriör
Tjärning och byte av hängrännor på kyrktorn, ommålning fasad- och takfotspanel.