Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN GULLERED 2:2 - husnr 3, GULLEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_035:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GULLEREDS KYRKA (akt.)

1844 - 1845

1844 - 1845

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Gullered
Hössna församling
Skara stift
Gullered 115

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

1836 uppmanade stiftet Gullereds och Hössna sockenmän till sammanbyggnad av sina kyrkor. Detta gillades ej av gulleredsborna vilka sedan beslöt att bygga en ny egen kyrka. Det skulle uppenbarligen inte bli dyrare än en reparation av den gamla. För finansieringen beviljades stamboksmedel. Kyrkan uppfördes 1844-45 efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom vid Överintendentsämbetet. Byggmästare var Lars Nilsson från Sandhult. Drivande kraft bakom bygget var prosten Anders Essén. Sten till bygget skall bl.a. ha hämtats från Tissereds ödekyrka. 1873 försågs kyrkan med en orgel byggd av Svante Johansson, Liared. 1902 installerades två kami...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1824 - 1824 Specifika inventarier - kyrkklocka

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1844 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.

Fredrik Blom (Arkitekt)

Lars Nilsson, Sandhult (Byggmästare)

År 1844 - 1844 Nybyggnad - Torn

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1844 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1844 - 1844 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Fast inredning - orgel

Svante Johansson (Orgelbyggare)

År 1902 - 1902 Teknisk installation - värme
Två kaminer med rökrör.
År 1920 - 1920 Specifika inventarier - kyrkklocka

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1921 - 1921 Konservatorsarbeten
Borttagning av vit övermålning på predikstol. Konservering av figurmåleri.

Johan Sedlund (Konstnär - Dekormålare)

År 1925 - 1925 Underhåll - omputsning
Väggarna omputsas ut- och invändigt samt kalkas.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya golv. Innanfönster insätts. Predikstolen får ny trappa och bas.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt pneumatiskt verk.

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1936 - 1936 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning av väggar. Dörrar målas. Tak rengörs.
År 1946 - 1946 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av norra takfallet med enkupigt tegel.
År 1951 - 1951 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning med bibehållen färgsättning. Väggar målas med emulsionsfärg.
År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, belysning och klockringning.
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Främre bänkraden slopas.
År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Altaruppsatsens mantelkors ersätts av ett krucifix. Altaruppsatsen bättringsmålas.

Arthur Johansson, Göteborg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Predikstolen konserveras.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Bänkarna byggs om varvid sitsar och gavlar breddas samt sidogångar anordnas. Korbänkar slopas. Sannolikt vid detta tillfälle tillkommer toaletten under den ena läktartrappan.

Stig Berg (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasader med cementputs. Fönster målas med plastfärg.
År 1990 - 2004 Fast inredning - orgel
Kororgel införskaffas.
År 1992 - 1993 Konservatorsarbeten
Altaruppsats rengörs och retuscheras. Kolonner ommålas.

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1992 - 1993 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taklistdekor rengörs och bättras. Altarring, läktare, orgel och bänkar ommålas med undantag för fyllningar. Färgsättning bibehålls med undantag för läktarbröstet. Innerväggar kalkas. Golv lackas.

Gällstads färg AB (Hantverkare - Målare)

År 1992 - 1993 Underhåll - exteriör
Cement huggs bort och lagas upp med kalk. Lanterninens rötskador åtgärdas och korset omförgylles.

Bygg-Arvid AB (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av rum under läktare med inrymmande av kök, samlingsrum

Bo Johansson (Hantverkare)

År 2012 - 2012 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltak på långhuset samt ommålning av plåttak på koret

Gällstads Måleri AB (Firma)

RB Kandido AB (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Rengöring och avfärgning av putsfasad med kalkfärg special

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av dörrar, takfot och vindskivor på långhus och kor. På tornet målades ljudluckor, träpanel, räcken och plåtavtäckningar med oljefärg. Tre av ljudluckorna hade rötskador i nederkant och kompletterades med nytt virke. Målades i en brun kulör lika befintligt

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - fönster
Samtliga ytterbågar har renoverats och målats med linoljefärg

Dekormäster Scandinavia AB Markku Timonen Timmele (Firma)