Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA HÄRENE 1:4 - husnr 1, SÖDRA HÄRENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_037:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA HÄRENE KYRKA (akt.)

1908 - 1910

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Södra Härene
Algutstorps församling
Skara stift
Södra Härene kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Södra Härene kyrka stod färdig vid jul 1910 sedan den gamla kyrkan brunnit ned 1905. Ritningarna färdigställdes 1907 av Gustaf Améen vid Byggnadsstyrelsen, som även gjorde ritningarna till all inredning 1908. Han var då en av de mera framträdande arkitekterna och har även ritat bland annat kyrkorna i Gustafsberg, Örnsköldsvik, Ockelbo samt entrén och uppgången till tornet Kärnan i Helsingborg.
Södra Härene kyrka fick en stomme av tuktad sten, skiffer på långhustaket samt torntaket beslaget med kopparplåt. Invigningen skedde i början av mars 1911. Inspektion utfördes 1914 av arkitekt Otar Hökerberg. Skyddstaket över ingången hade...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1908 - 1910 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Gustaf Ameén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1908 - 1910 Nybyggnad - Torn

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1908 - 1910 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1908 - 1910 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två stycken

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1914 - 1921 Underhåll - målningsarbete

Teodor Wallström (Konstnär)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1923 - 1923 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1923 - 1923 Flyttning
Predikstol flyttas fram till NÖ fönstret.
År 1923 - 1923 Teknisk installation - värme
Kamin ställs på predikstolens tidigare plats.
År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1954 - 1954 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorum.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorum.

Sarjo byggnadsgranskning AB, Skövde (Arkitektkontor)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Skärmar för klädförvaring och förrådsskåp.

Sarjo byggnadsgranskning AB, Skövde (Arkitektkontor)

År 1977 - 1977 Återinvigning
November