Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA FREDSBERGS PRÄSTBOL 3:1 - husnr 1, FREDSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fredsbergs kyrka, ext, negnr 04-296-04.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FREDSBERGS KYRKA (akt.)

1814 - 1814

1814 - 1814

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Fredsberg
Fredsberg-Bäcks församling
Skara stift
Fredsberg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

FREDSBERGS KYRKA - Fredsbergs kyrka började uppföras 1814 och invigdes 1821, troligen efter ritningar av överintendent Abraham Niclas Edelcrantz. Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka, av vilken vissa murar ingår i de nya. Enligt en avbildning i Peringskiölds Monumenta bestod kyrkan vid 1600-talets slut av långhus med takryttare, smalare kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Här fanns en fristående klockstapel. En kyrkklocka med inskriptioner är från 1489 och ytterligare en klocka är medeltida liksom en liljesten. En altartavla, nu på långhusets nordvägg, är från 1702. Predikstolen (1689, troligen tillverkad av B Löfman, Mari...

Läs mer i eget fönster

År 1489 - 1489 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
Trolig konstnär.

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1702 - 1702 Specifika inventarier - altartavla
År 1814 - 1814 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.
År 1814 - 1814 Nybyggnad - Korparti
År 1814 - 1814 Nybyggnad - Torn
År 1814 - 1814 Nybyggnad
Möjligen utvidgades kyrkogården detta år.

Abraham Niclas Edelcrantz (Arkitekt)

År 1814 - 1814 Fast inredning - läktare
År 1847 - 1847 Fast inredning - orgel
År 1905 - 1905 Fast inredning - bänkinredning

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Underhåll - målningsarbete, interiör
Schablonmålning

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Fast inredning - orgel
År 1932 - 1934 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Fast inredning - bänkinredning

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - el
Pannrum under sakristian
År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel
Omdisponering

Frede Aagaard (Orgelbyggare)

År 1959 - 1959 Ändring - begravningsplats/kyrkogård

Samuel Kaldén (Trädgårdsarkitekt)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, nytt golv i vapenhus och kor.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Underhåll - exteriör
Rengöring och lagning av fasader.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Rengöring och lagning av fasader.
År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
År 2010 - 2010 Teknisk installation - el
Kompletterande elinstallation och kablage.

Vadsbo Elektriska Teknik AB (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll
Ny dränering kring kyrkan.

Persson & Söner Åkeri & Entreprenad (Firma)