Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE VAROLA 9:1 - husnr 1, VAROLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Varola kyrka negnr 02-136-19.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VAROLA KYRKA (akt.)

1864 - 1864

1864 - Okänt

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Varola
Värsås-Varola-Vretens församling
Skara stift
Varola kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Varola kyrka föregicks av en medeltidskyrka ett litet stycke väster om nuvarande. Från denna kyrka återstår en dopfunt. 1827 beslutades att en ny och större kyrka skulle byggas. En kyrka i Karl Johanstil med plats för 600 personer invigdes 1842 på den plats där Varola skola idag står. På grund av dåliga markförhållanden sprack murarna efter tio år och man lyckades aldrig komma tillrätta med grundproblemen. 1864 byggdes därför ännu en kyrka, den nuvarande, på en allmänning. Ritningarna var gjorda av Överintendentämbetet. Gustav Andersson och Johan Larsson, Lanna i Varola var byggmästar...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1700 - 1799 Fast inredning - predikstol

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1842 - 1842 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna byggdes ursprungligen för en äldre kyrka.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus, torn.

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Johan Larsson, Lanna Varola (Byggmästare)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Johan Larsson, Lanna Varola (Byggmästare)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Johan Larsson, Lanna Varola (Byggmästare)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Torn

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Johan Larsson, Lanna Varola (Byggmästare)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Vapenhus

Gustaf Andersson, Varola (Byggmästare)

Johan Larsson, Lanna Varola (Byggmästare)

År 1864 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nyanläggs.

Vilhelm Gustavsson, Skövde (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Specifika inventarier - altartavla

Bengt Hamrén (Konstnär)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Borttagning av några bänkar i väster. Ny predikstolstrappa. Ny torntrappa.

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

År 1954 - 1955 Fast inredning - altare
År 1954 - 1955 Specifika inventarier - altartavla
Ny

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning bänkar, tak mm

Alvar Johansson, Stenstorp (Hantverkare - Målare)

År 1954 - 1955 Underhåll - omputsning

Alvar Johansson, Stenstorp (Hantverkare - Målare)

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

År 1954 - 1955 Konservatorsarbeten
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nyanskaffning

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1997 - 1998 Fast inredning - glasmålning
Lagning

Per-Erik Lerkström (Konstnär)

År 1997 - 1998 Underhåll - fönster
Målning fönster
År 2000 - 2001 Underhåll - fönster
Lagning och ommålning av fönster.
År 2000 - 2001 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning av långhusfasaden.
År 2000 - 2001 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak, återanvändning av befintligt skiffer. Nya nockplåtar samt plåtanslutning vid torn.