Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD EK 5:35 - husnr 44, HUVUDBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning

12999_1_Stora_Ek_SL_2006_11_07 009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUVUDBYGGNADEN (akt.)

1778 - 1778

1778 - 1778

1778 - 1778

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Ek
Ullervads församling
Skara stift
Ek 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Herrgården, som stod färdig 1778, är ett av de främsta exemplen på den gustavianska tidens arkitektur. Byggherrar var bröderna Carl Fredric och Ulric Scheffer. De övertog Stora Ek 1754, som då var en äldre gård med mangårdsbyggnader av trä. Planering och byggnadsarbeten för en ny herrgårdsanläggning påbörjades omkring 1757-1759. Det har dock rått delade meningar om vem som ritat anläggningen. Oftast framhålls Carl Fredrik Adelcrantz som arkitekten bakom projektet medan vissa källor anger Jean Eric Rehn. Ritningar och vittnesmål lämnar motstridiga uppgifter, måhända var båda engagerade i arbetet. Inga större förändringar av byggnaden...

Läs mer i eget fönster

År 1778 - 1778 Nybyggnad

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1778 - 1778 Nybyggnad

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1778 - 1778 Nybyggnad