Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYSEKIL LÖNNDAL 1:246 - husnr 1, GRUNDSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1188.05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRUNDSUNDS KYRKA (akt.)

1799 - 1799

Västra Götaland
Lysekil
Bohuslän
Skaftö
Skaftö församling
Göteborgs stift
Lönndalsvägen 35

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Man agerade i Grundsund på 1790-talet för att få en egen kyrka till stånd, och i februari 1798 fick man tillstånd. Kyrkan stod klar för invigning 5 oktober 1799, en mindre timmerkyrka med tresidigt avslutat kor, byggd av Olof Hansson i Starrkärr. Ett torn byggdes 1818.

Vid 1800-talets slut hade befolkningen växt och kyrkan ansågs för liten. Man diskuterade såväl en ny kyrka i sten, som en ombyggnad av befintlig kyrka, och det var det senare som kom till utförande 1893, då kyrkan genom en stor ombyggnad dels förlängdes åt öster och dels fick korsarmar tillbyggda. Tornet fick ny...

Läs mer i eget fönster

År 1799 - 1799 Nybyggnad
Långhus och kor.

Olof Hansson (Byggmästare)

År 1799 - 1799 Nybyggnad - Korparti
År 1818 - 1818 Nybyggnad - Torn
År 1864 - 1864 Fast inredning - orgel
Första orgeln, ett orgelharmonium.
År 1893 - 1893 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad
Kyrkan kraftigt ombyggd till nuvarande utseende: Förlängd, korsarmar, ny inredning, ny fasad o fönster etc.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1932 - 1933 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning, vita väggar och gröna tak.
År 1932 - 1933 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifieras.
År 1932 - 1933 Konservatorsarbeten
Restaurering av altaruppsats, predikstol, dopfunt, golvur mm.

C O Svensson (Konservator)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Järnkamin ersätter kakelugn.
År 1953 - 1953 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad.
År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1959 - 1959 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstren.

Ernst Söderberg (Konstnär)

År 1972 - 1973 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkningar och ändringsarbeten efter sättningar.
År 1974 - 1974 Underhåll - målningsarbete
Målning av hela kyrkan.
År 1974 - 1974 Fast inredning - bänkinredning
Bänkkvarteren vidgas.
År 1974 - 1974 Underhåll - golv
Golvet renoveras.
År 1974 - 1974 Fast inredning - altarring
Altarringen flyttas fram.
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Yttertaket ommålat.
År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre läktarbarriärsmålningar samt återuppsättande av dessa.

Anders Darwall (Konservator)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning (misslyckad).
År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning (fasader, fönster och tak).
År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Rum under läktaren.