Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYSEKIL BRASTAD 1:13 - husnr 1, BRASTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

689-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRASTADS KYRKA (akt.)

1876 - 1877

Västra Götaland
Lysekil
Bohuslän
Brastad
Brastads församling
Göteborgs stift
Brastad 116

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

BRASTADS KYRKA är uppförd 1876-1877 efter ritningar av Gustaf Dahl. Den ersatte då socknens äldre och medeltida kyrka, vilken revs 1876 och vars stenmaterial användes till den nya kyrkan. Bl a flyttades två hällar med reliefer och sattes in i tornets bottenvåning.

Kyrkan byggdes i en medeltidsinspirerad stil, med stark dragning åt det nygotiska, och med fasader i blottad granit och med mönsterlagt skiffertak. Som sådan var kyrkan den första nygotiska granitkyrkan i Bohuslän.

Troligen har kyrkan, likt många andra granitkyrkor, också dragits med fuktskador, vilket tidiga repar...

Läs mer i eget fönster

År 1876 - 1877 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1876 - 1877 Nybyggnad - Torn

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1876 - 1877 Nybyggnad - Korparti
Kor med skrank.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1914 - 1914 Underhåll - interiör
Invändiga måleriarbeten?

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - exteriör
Utvändig reparation, möjligen omfogning, pga fuktskador.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - interiör
Eventuellt även invändiga reparationer vid detta tillfälle.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna omgjutna i Ystad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring
Större invändig renovering. Nordenksjöld gjorde första förslaget, Lundberg stod för genomförandet.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av de äldre inventarierna.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll
Tornet reparerat, särskilt tegelomfattningarna.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Sandahl Färg & Måleri (Entreprenör)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1971 - 1971 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, epitafium, altaruppsats.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1977 Underhåll - takomläggning
Omläggning av taket.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring
Skåp i kyrkorummet.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, ev med återanvändning av äldre stämmor.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring
Klockorna omgjutna i Ystad.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)