Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST STALA 1:1 - husnr 1, STALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1261.15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STALA KYRKA (akt.)

1876 - 1878

1876 - 1878

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Stala
Stala församling
Göteborgs stift
Stala 401

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

STALA har haft kyrka sedan medeltiden. Den äldsta kyrkan av sten ersattes av en ny 1646. När denna under 1800-talet befanns för liten planerades för ett nytt kyrkobygge, som genomfördes 1876-78. Den gamla kyrkan revs. Den nya kyrkan placerades på en muromgärdad utvidgning av kyrkogården, ca 35 meter öster om sin föregångare. Byggmästare var Lars Herman Svensson Arvidsson, Torpa i Västergötland. Ritningarna var utförda av S Andersson i Uddevalla, och har en påtaglig likhet med Lane- Ryrs kyrka, byggd något år tidigare.

Senare renoveringar och reparationer har medfört mindre änd...

Läs mer i eget fönster

År 1876 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes under tiden 1876-78, togs i bruk 9/9 1877, invigningen skedde 28/6 1879.
År 1876 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1883 - 1883 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes. Arkitekt F G A Dahl. Orgelbyggare Molander.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Molander (Orgelbyggare)

År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Kaminerna istallerade.

Heikkinen 1977 (Arkiv)

År 1895 - 1895 Underhåll - takomläggning
Tornets kopparplåt byts ut.

Heikkinen 1977 (Arkiv)

År 1913 - 1913 Underhåll
Renovering med omputsning, invändig ommålning, omförgyllning av altare och predikstol.
År 1913 - 1913 Underhåll - takomläggning
Kyrkans spåntak ersätts av falsad plåt.

Heikkinen 1977 (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av bänkarna.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Underhåll - interiör
Renovering av kyrkan, med bl a ommålning av interiören. Sannolikt också innerdörrar och innanfönster.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Teknisk installation
1949 Tekn inst. Renovering av kyrkan, med bl a centralvärme, pannrum och elinstallation. Arkitekt Arthur Brattberg. Bohusläns museum.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på tornet.
År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Konservering av gamla predikstolen.

C O Svensson (Konservator)

År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Konservering av gamla altartavlan.

C O Svensson (Konservator)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1971 - 1972 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan.

C O Svensson (Konservator)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, med några av de äldre stämmorna.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1974 - 1974 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av väggarna invändigt inklusive rundbågen i koret.
År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning. Tegelfriserna frilades, efter att ha varit övermålade.
År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av altarskrank och altarring samt stjärnhimlen över sakristian.
År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning i sakristian.

Stig Kihlenstam (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Rum inbyggda under läktaren. Bänkar utglesade och ombyggda invändigt.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Ommålning av fasader och trädetaljer.
År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Byte av takplåt till taktegel.

S Andersson (Arkitekt)