Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄXJÖ SJÖSÅS 1:132 - husnr 1, SJÖSÅS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC01551.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖSÅS GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1400 - 1529

Kronoberg
Växjö
Småland
Sjösås
Sjösås församling
Växjö stift
Sjösås

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Sjösås socken ligger några mil nordost om Växjö, vid gränsen till Jönköpings län. Trakten är
mycket rik på vattendrag och kyrkan är belägen vid sjön Örkens östra strand. Större delen av
socknen täcks av barrskog. Området var tidigt bebott, vilket visas av talrika fornlämningar från
sten- och järnåldern.
Den äldsta kyrkan, en stavkyrka av vilken man funnit enstaka väggplankor, har sannolikt uppförts
under 1100-talet. Denna ersattes troligen på 1200-talet av en timmerkyrka, från vilken den stora
kalvariegruppen och de övriga skulpturerna från slutet av 1200-talet bevarats i fragmentariskt
skick. Man kan anta att kyrkan i Sjösås...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
1100-talet Enstaka väggplankor har funnits efter den kyrka som då uppfördes. 1200-talet En timmerkyrka uppfördes, sakristian från denna är den som används idag.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1529 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1400 - 2004 Ändring
För händelser, se pdf.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Gösta Andersson (Arkitekt)

Johan Christian Zschotzscher (Konstnär)

Johan Stendal (Hantverkare - Målare)

Peter Wiberg (Byggmästare)

Petter Österberg (Hantverkare - Målare)

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1732 - 1732 Nybyggnad - Vapenhus
Nedmonterat och flyttat till sin nuvarande plats 1775.