Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄTER KYRKAN 1 - husnr 1, SÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

säter3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄTERS KYRKA (akt.)

1778 - 1778

1778 - 1779

Dalarna
Säter
Dalarna
Säter
Säterbygdens församling
Västerås stift
Södra Kyrkogatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Säters samhälle tillkom som en följd av bergshanteringen och bruksverksamheten som pågick kring Ljusteråns djupa dalgång. Malm och vattenkraft skapade förutsättningar för utveckling-en av en långvarig industriell verksamhet i området. Mellan 1624 och 1642 fanns även ett myntverk i Säter och orten erhöll sina stadsprivilegier 1642. Säter blev eget pastorat 1636.

Säters nuvarande kyrka har haft två föregångare, men ett första träkapell uppfördes redan un-der medeltiden i Dalsbyn, väster om nuvarande stadskärna, som före 1600-talet utgjorde den dominerande bybildningen i trakten. Dalby lydde under Stora Tuna. Det är dock oklart när ...

Läs mer i eget fönster

År 1778 - 1778 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Eventuellt kan delar av den 1634-35 uppförda stenkyrkan ingå i den nuvaranda.

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1778 - 1778 Nybyggnad - Sakristia

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1778 - 1778 Nybyggnad - Korparti

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1778 - 1779 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Gamla stenkyrkan rivs till största del. Nuvarande kyrka uppförs. Byggmästare. D. Lundquist
År 1806 - 1807 Nybyggnad - Torn
År 1806 - 1807 Nybyggnad - Torn
Arkitekt O. Tempelman. Sättningsproblem m. ursprungliga torn. Tornet rivs, nytt torn uppförs Läktare, altar- och orgelfasader tillkommer: Tempelman.

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Ändring - tillbyggnad
Värmecentral på långhusets norra sida.
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Arkitekt M. Dahlander, E. Werner? Ny predikstol (Dahlander), altarpredikstol avlägsnas.

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Ark. C.O. Deurell; byggmästare Nils Skogslund: Ombyggnad av koret, ny predikstol, skyddstak sätts upp under befintligt valv, asbetsbesprutat. Ny dopfunt, inbyggda kolonner i koret frigörs, ny belysning och armaturer, takkronorna flyttas till koret, ommålning D. Lodén: Ny altarprydnad, textilmåleri, även dekoration av predikstol, altarring och dopfunt. Järnkors placeras på bänkarna Källor: RAÄ, Ahlberg, 1996; Dalborg, 1974

Carl-Olof Deurell (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
Installeras två nya orglar. Huvudorgel på läktare, orgelfasad bevaras, och kororgel, tillbyggnad av läktaren?
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av skyddstak under valvet, utvidgning av korgolvet, slipning av golvet, omdisponering av flera biutrymmen; brudkammare och kapprum tillkommer. Lagning och målning av yttertak, omputsning av fasader; nytt golv i vapenhuset Stentrappor, ramper m.m. anläggs nedanför västra portalen Källor: Ahlberg, 1996 Muntliga uppgifter