Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG BO 1:20 - husnr 1, BOO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3195-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOO KYRKA (akt.)

1728 - 1733

1733 - 1735

Örebro
Hallsberg
Närke
Bo
Sköllersta församling
Strängnäs stift
Bo 125

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

År 1728 - 1733 Nybyggnad
Kyrkan byggdes som kapellkyrka. Byggherre Hugo Johan Hamilton

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

År 1733 - 1735 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och korsarmar

Hugo Johan Hamilton (Byggherre)

År 1733 - 1735 Nybyggnad - Korparti

Hugo Johan Hamilton (Byggherre)

År 1733 - 1735 Nybyggnad - Korsarm/ar

Hugo Johan Hamilton (Byggherre)

År 1735 - 1735 Ändring
Kyrkan blev församlingskyrka.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1764 - 1764 Fast inredning - orgel
Orgelverket köptes begagnat från S:t Pers kyrka i Vadstena. Fasaden byggdes om med rikare dekor och ny färgsättning.

Gustaf Lagergren (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1764 - 1764 Fast inredning - läktare
Orgelläktare i rokokostil uppfördes i västra korsarmen.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1812 - 1812 Fast inredning - läktare
Läktaren i norra korsarmen byggdes.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1831 - 1831 Ändring - ombyggnad, takstol
Nytt tak och takryttare.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1833 - 1833 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1842 - 1842 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades

Örebro läns museum, Till hembygden 1953 (Okänd)

År 1851 - 1852 Ändring - ombyggnad, exteriör
Knutarna brädfodrades (ev. hela panelen).

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1851 - 1852 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig målning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad, takstol
Takryttaren reparerades och ändrades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1890 - 1900 Teknisk installation - värme
Kyrkorummet försågs med kaminer.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1891 - 1891 Ändring - ombyggnad, stomme
Delvis ny grund och sockel.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1891 - 1891 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig målning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1891 - 1891 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1891 - 1891 Ändring - ombyggnad, innertak
Ny takpanel

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1891 - 1891 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning med oljefärg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades och tillbyggdes.

Lindqvist & Thunberg (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk

E A Setterquist &Son (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt
Medeltida dopfunt skänktes till kyrkan.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1994 - 1996 Underhåll - exteriör
Utvändigt: komplettering och lagning av grundmur. Lagning och kompl. av syllar. Ommålning av fasader, fönster och dörrar i befintlig kulör. renovering av fönster. Översyn av taket. Arbetsprogram Jerk Alton, Kumla

Rapport 1994-96, Örebro läns museum (Okänd)

År 1994 - 1996 Underhåll - interiör
Invändigt: Målning av väggar och tak, målning av fönster. Målning av norra läktarbarriären. Nytt golv i norra delen av norra korsarmen pga rötskada. Inspektionslucka togs upp i västra korsarmens golv. Viss komplettering av takpanel i norra och södra korsarmarna. Arbeten utförda av konservator: rekonstruktionsmålning av bänkarnas utsidor, pelare i kyrkorummet, predikstolen, psalmnummertavlor och orgeln, framtagning av ursprunglig färg på västra orgelläktarbarriären samt konservering av altartavla, övriga tavlor samt draperingsmålningar på korväggen och bakom predikstolen. Arbetsprogram Jerk Alton, Kumla

Rapport 1994-96, Örebro läns museum (Okänd)

År 1998 - 1998 Ändring
Bo församling tar över ägarskapet av kyrkan från familjen Hamilton, Boo fideikommiss.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2007 - 2007 Teknisk installation - brandskydd
Installation av brandskydd

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Tvättning och målningsbättring av skador på fasaden. Ommålning av takryttare med lanternin. Under panelen var timret rödfärgat. Spår efter tjära på fasaden samt spår av ockragul kulör som kan vara grundfärg.

Örebro läns museum (Arkiv)