Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖLVESBORG MJÄLLBY 2:30 - husnr 2, MJÄLLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1765-7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MJÄLLBY KYRKA (akt.)

1788 - 1792

1788 - 1792

Blekinge
Sölvesborg
Blekinge
Mjällby
Mjällby församling
Lunds stift
Kyrkvägen 4A

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2013

Mjällby kyrka är uppförd 1788-1792 på samma plats som socknens medeltidskyrka. För ritningarna svarade troligen arkitekt Jacob Wulff vid Överintendentsämbetet. En restaurering gjordes 1896-1897 efter ritningar av arkitekten Agi Lindegren. Kyrkan restaurerades åter 1920 av arkitekten Theodor Wåhlin, då bl.a. bänkinredningen moderniserades och predikstolen flyttades närmare altaret. 1940-1946 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekten S Ullén, som bl.a. omfattade utvidgat korparti, ommålning samt framtagning av de ursprungliga färgerna på altaruppsats, predikstol och dopfunt. 1972 restaurerades kyrkan under ledning av ark...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1629 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Renoverad 1734 av målaren Cunitz från Sölvesborg
År 1620 - 1629 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av ek. Troligen tillverkad av samma bildhuggare som har gjort altaruppsatsen
År 1621 - 1621 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats. Renoverad 1734 av målaren Cunitz från Sölvesborg
År 1788 - 1792 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia. En medeltida stenkyrka revs i samband med uppförandet av den nya.

Jacob Wulff (Arkitekt)

År 1788 - 1792 Nybyggnad - Torn
Torn

Sigfrid (Sigge) Ullén (Arkitekt)

År 1788 - 1792 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Sigfrid (Sigge) Ullén (Arkitekt)

År 1788 - 1792 Nybyggnad - Korparti
Kor

Sigfrid (Sigge) Ullén (Arkitekt)

År 1788 - 1792 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen, från nybyggnaden 1788-1792, delvis förändrad bland annat 1920.
År 1788 - 1792 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes troligen efter ritningar av arkitekt Jacob Wulff.

Jacob Wulff (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Grisaillemålning på altarväggen

Carl Strömberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1839 - 1839 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korväggen föreställande en klassicistisk kolonnarkitektur utförd i grisailleteknik av Carl Strömberg 1839.

Carl Strömberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Fasad från 1885, ritad av arkitekt Ludvig Peterson.

Ludw. Petersson (Arkitekt)

År 1896 - 1897 Fast inredning - altarring
Altarringen troligen tillkommen vid renoveringen 1896-1897.
År 1940 - 1946 Ändring - ombyggnad
Korpartiet utvidgades och kyrkan restaurerades

Sigfrid (Sigge) Ullén (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad
Korpartiet höjdes

Hanna Victorson (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln är byggd 1972 av Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund. Fasaden tillhör kyrkans orgel från 1885, ritad av arkitekt Ludvig Peterson.

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)