Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING VRENABY 28:1 - husnr 1, VRENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-634.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VRENA KYRKA (akt.)

1225 - 1299

1230 - 1269

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Vrena
Stigtomta-Vrena församling
Strängnäs stift
Vrena 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1225 - 1299 Nybyggnad
Vrena kyrka uppfördes. Kyrkan bestod av ett långhus med fullbrett, rakt avslutat korparti. Täcktes troligen invändigt av ett tunnvalv av trä.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1230 - 1269 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1230 - 1269 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia med kryssvalv uppfördes på korets norra sida.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1400 - 1524 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans nuvarande storklocka göts för Bettna kyrka.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1475 - 1524 Valvslagning
Kyrkorummet valvslogs, två stjärnvalv s k gubbvalv. Det bakre valvet av Vadstena typ, det främre ett s k Sturevalv. Som stöd för valven murades sex pilastrar upp.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1500 - 1625 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppfördes vid huvudingången i sydväst.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1576 - 1576 Underhåll - exteriör
Reparationer utfördes på murar och tak.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1603 - 1610 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Det östra valvet försågs med kalkmålningar. Kalkmålningarna är typiska just för Södermanlands tidiga 1600-tals måleri. Bekostade av J Ersson och hans hustru Malin, Binklinge.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1665 - 1665 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster byggdes.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1671 - 1671 Underhåll
Under året utfördes troligen några större arbeten på kyrkan, bland annat inköptes 3 000 spik. Vidare utfördes körning av kalksten och bränning av kalk.
År 1684 - 1684 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans nuvarande lillklocka göts till Nykyrka kyrka.

Michael Bader (Klockgjutare)

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1766 - 1767 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol sattes upp i kyrkan på långhusets norra sida. Predikstolen utfördes ursprungligen för Bettna kyrka troligen 1664. I stort sett hela kyrkans inredning målades om. Möjligen tillkom kyrkans nuvarande bänkinrednings skärmar. Predikstolen skänktes av C G Tessin, Åkerö och änkeöverstinnan Horn, Tärnö Predikstolen sattes upp av mäster Lundgren Ursprungligen bekostad av Gustaf Bielke och Elisabet Sparre på Åkerö

Nils Weber, Norrköping (Hantverkare - Målare)

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1775 - 1775 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster togs upp och befintliga utvidgades, bland annat togs ett fönster upp i västgaveln.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1799 - 1799 Rivning
Vapenhuset revs och ingången flyttades till västgaveln.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1799 - 1799 Ändring - ombyggnad, port
Den tidigare sydportalen byggdes om till ett fönster i samma storlek som övriga.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1800 - 1899 Underhåll - exteriör
Fasaderna putsades med grov spritputs med slätputsade hörnkedjor och dörr- och fönsteromfattningar.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1800 - 1899 Underhåll - takomläggning
Takens spåntäckning ersattes med täckning av rött tegel.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1813 - 1813 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i rokokostil skänktes till kyrkan. Utfördes ursprungligen för Nykyrka kyrka år 1760. Altaruppsatsen skänktes av Eric Nyberg, Prestbohl

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1813 - 1813 Fast inredning - altarring
Altarringen byggdes om. Arbetet bekostades av Eric Nyberg

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1813 - 1813 Fast inredning - altare
Altaret byggdes om. Arbetet bekostades av Eric Nyberg

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1863 - 1863 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kyrkan fick sitt första orgelverk. Skänkt av Lars Magnus Södergren, Binklinge

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggare)

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1928 - 1928 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen byggdes om. Skärmar och dörrar bibehölls.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Verkstaden Patentbänken, Vrena (Firma)

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1932 - 1932 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkans interiör restaurerades.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1932 - 1932 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valvens kalkmålningar rengjordes och retuscherades.
År 1932 - 1932 Fast inredning - predikstol
Predikstolen återställdes i ursprungligt skick, bland annat avlägsnades senare övermålningar.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1932 - 1932 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären återställdes i ursprungligt skick, bland annat avlägsnades senare övermålningar.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1932 - 1932 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarnas dörrfyllningar återställdes i ursprungligt skick, bland annat avlägsnades senare övermålningar.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1932 - 1932 Fast inredning - altarring
Altarringen byggdes om och fick sitt nuvarande utseende.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1932 - 1932 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningarna patinerades med lös färg.

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1953 - 1953 Fast inredning - altarring
Åtgärder utfördes på altarringen.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Vid arbetena höggs huvuddelen av all spritputs ned från fasaderna. Fasaderna slammades. Vid restaureringen påträffades ett igenmurat medeltida fönster i korets östra gavel. Fönstret togs upp och övre hälften av mittposten samt fönsterbågarna rekonstruerades. Ett smitt galler var bevarat. Elektriska anläggningar för belysning, klockringning och orgelfläkt installerades. Den gamla altartavlan sattes upp på långhusets södra vägg, väster om korets södra fönster. Vindfånget innanför kyrkans ingång utökades och väggen mellan vindfånget och kyrkorummet flyttades ca 2 m längre åt öster Kyrkan rengjordes/vitkalkades invändigt. En korbänk i korets södra sida togs bort. Finns på fotografier från 1943, men ej 1962.

Gustaf Hagströms Orgelverkstaderkstad AB (Orgelbyggeri)

Marianne Nordström (Konstnär)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

W Granquist, ingenjör (Konstruktör)

Vrena kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1996 (Publikation)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans fönster ersattes med nya, vilket bland annat innebar att 1600-talsfönster kasserades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2008 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ett skyddsräcke i smide monterades på org

Magnus Nilsson (Okänd)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2008 - 2008 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Fasadputsen fick en slevdragen yta och avfärgades i en gulvit kulör. Fönster och dörrar målades i en grön kulör. Hängränna och stuprör monterades på sakristians västra takfall. Kyrkorummets väggar och valv rengjordes. Väggarna avfärgades i brutet vitt. Elektrisk belysning installerades på ljuskronornas pendlar. Altartavlan och gipsmedaljongerna från 1700-talet konserverades. Predikstolens ljudtak rengjordes. Orgeln renoverades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)