Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING BOGSTA 5:1 - husnr 1, BOGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3240-002.tif  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOGSTA KYRKA (akt.)

1170 - 1200

1170 - 1200

1180 - 1219

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Bogsta
Tystbergabygdens församling
Strängnäs stift
Bogsta kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1170 - 1200 Nybyggnad
En tornlös kyrka uppfördes, omkring 1170, med halvrunt kor i öster (absid)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

År 1170 - 1200 Nybyggnad
En tornlös kyrka uppfördes, med halvrunt kor i öster (absid).

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1180 - 1219 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Korparti
Koret breddades åt söder och norr under 1400-talet
År 1200 - 1600 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus av timmer byggdes i söder.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes i norr. Delar av långhusets murar användes i väster.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1450 - 1450 Ändring
Koret breddades och tornet i väster tillkom. Stora klockan göts sannolikt i slutet av 1400-talet. En tunn vägg murades mellan sakristian och koret.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1460 - 1530 Valvslagning
Valv slogs i kyrkan.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

År 1636 - 1636 Fast inredning - predikstol
En predikstol skänktes av Valentin Wierck och Anna Björnsdotter

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1660 - 1660 Ändring
Spiran på östra gaveln sattes upp. Möjligen breddades koret så här sent.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1667 - 1667 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nuvarande tornhuven byggdes.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1687 - 1687 Specifika inventarier - kyrkklocka
En klocka föll ned från tornet och krossade valvet.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1691 - 1691 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1706 - 1706 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1736 - 1736 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol skänktes

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

År 1758 - 1758 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1764 - 1764 Fast inredning - altaruppsats
En altarprydnad fanns. ”Målad på utskurna bräder”.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1785 - 1785 Valvslagning
Det platta trätaket ersattes med ett trätunnvalv.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1813 - 1813 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes i väster, med åtta pelare.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1849 - 1849 Rivning
Vapenhuset revs

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

År 1849 - 1849 Fast inredning - bänkinredning
Sannolikt tillkom bänkinredningen vid detta tillfälle.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

År 1849 - 1849 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Nya fasta inventarier sattes in, såsom predikstol, altare av trä, nummertavla. En nyklassicistisk pilasteromfattning monterades runt östra fönstret. Predikstolen utfördes efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin.

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel
En begagnad orgel införskaffades och placerades på en läktare i väster.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1870 - 1870 Arkitekturbunden utsmyckning
K. A. Schmidt noterade att det fanns fyra medeltida bilder, en Kristusbild, en madonna med krona, en S:t Olof och en biskop.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1889 - 1889 Underhåll - takomläggning
Spåntaket ersattes av tegel. Tornhuven och lilla spiran på östra gavelröstet kläddes med plåt.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

År 1905 - 1905 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Det grönmålade trätunnvalvet revs och ersattes med nya tegelvalv. En gravsten sattes upp på norra sidan i tornbågen. Stenen låg tidigare i korgolvet framför altarringen. Bänkinredningen togs bort. Ny bänkinredning tillverkades i nygotik med svängda former på skärmar och gavlar. Portal och fönster fick sin nuvarande form. Den tidigare orgelläktaren i väster revs. En ny orgel med fasad i nygotik skaffades. Ett takfönster ovanför södra väggens mittfönster togs bort (som gav tillträde till vinden).

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1908 - 1908 Ändring
En runsten flyttades från kyrkingången, där den hade använts som tröskel. Runstenen placerades mellan kyrkans östra vägg och bogårdsmuren. Stenen är numera rest vid korets östra mur.

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Dubbelporten i söder tillkom, med järnbeslagna dörrblad. Ett nytt altare murades och en öppen altarring skaffades. Den nyklassicistiska altarprydnaden togs bort. En glasmålning sattes in i östra fönstret som altarprydnad. Bänkinredningen fick sitt nuvarande utseende med nya skärmar och gavlar med rektangulära fyllningar, samt fyra belysningsobelisker av trä i öst och väst. En nattvardstavla ställdes undan. Bekostades till stor del av Elisbeth Funck, Ökna säteri, som har en minnesvård invid tornets västmur.

Einar Forseth (Konstnär)

Hakon Ahlberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1945 (Publikation)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1964 (Publikation)

År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Utvändiga arbeten. Fasaderna lagades. Tegeltaken justerades och plåt lagades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1980 Ändring - restaurering
Utvändig och invändig restaurering. Taken lades om. Takryttaren i öster ersattes med ny, då den äldre var rötskadad. Nya hängrännor och stuprör monterades. Kyrkan dränerades. Åskledare sattes upp. Bänkinredningen, invändiga tak och väggar målades om. Ny skåpinredning byggdes. Altarringen gjordes om, med användning av 1936 års balusterdockor. Taket på bårhuset lades om. En korabsid upptäcktes, eventuellt hörande till gamla koret. Absiden täcks idag av kalkstensplattor. Vissa ändringar gjordes på belysningsarmaturen.

Jerk Alton (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bogsta kyrka. Sörmländska kyrkor 72, 1984 (Publikation)

År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Takomläggning utfördes på kyrktornet och spiran med kopparplåt. Hängrännor och stuprör byttes ut.

Erikssons Plåt i Sparreholm AB (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd till att utöka parkeringen vid kyrkan.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)