Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAGFORS GUSTAVASKOGEN 2:2 - husnr 1, GUSTAV ADOLFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 426,17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUSTAV ADOLFS KYRKA (akt.)

1781 - 1781

1781 - 1781

1781 - 1781

Värmland
Hagfors
Värmland
Gustav Adolf
Hagfors-Gustav Adolfs församling
Karlstads stift
Gustav Adolf 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
Gustafsfors bruk etablerades 1746. 1765 begär Gustafsfors ägare, disponent Emanuel Geijer, hos kungligt Maj:ts medgivande att få bygga en kyrka vid Deglunds sjön. Resolution utfärdas 10 december 1765. Av olika själ dröjde det fram till 1781 innan kyrkobygget påbörjades. Namnet Gustav Adolf, efter den dåvarande kronprinsen Gustav IV Adolf, tycks kyrkan ha fått redan från början. Redan på slutet av 1700-talet kallades socknen och kyrkan Gustava. Kyrkan invigdes 1787 av kyrkoherden i Älvdalens pastorat Magnus Piscator. Kyrkoböcker och sockenstämmoprotokoll ger endast en grov bild av kyrkans historia,...

Läs mer i eget fönster

År 1781 - 1781 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och korsarmar. Korsarmarna var ursprungligen uppförda som vapenhus respektive förrådsutrymme och var avskiljda från kyrkorummet.
År 1781 - 1781 Nybyggnad - Korparti
Sakristian är inrymd bakom altaret.
År 1781 - 1781 Nybyggnad
År 1781 - 1781 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1787 - 1787 Invigning
Kyrkan invigs av kyrkoherden i Älvdalens pastorat Magnus Piscator.
År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans knutar inkläddes med bräder för skydd mot röta.
År 1841 - 1841 Ändring - ombyggnad, interiör
Ursprungligen avskiljda från kyrkorummet. 1841 ombyggda till korsarmar.
År 1841 - 1841 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1841 - 1841 Ändring - ombyggnad, exteriör
Väggpanel tillkommer, taken byggs om och får reslig sadeltform med valmade gavlar och spåntäckning.
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Orgel byggs av E A Setterqvist, Örebro. Sju stämmor.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1928 - 1928 Återinvigning
21 okt återinvigning av biskop J A Eklund.
År 1928 - 1928 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttas från altaret till norra väggen i koret.
År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1928 undergick kyrkan en genomgripande reparation, varefter den överläts till församlingen av Uddeholms AB, som förut var ägare och avlönade prästen. Vid denna renovering flyttas predikstolen från altaruppsatsen till korets norra parti och altaruppsatsen försågs med ett krönparti.
År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kyrkorgeln ombyggdes av Firma Orgeltjänst, Uppsala. Sex nya stämmor
År 1952 - 1952 Återinvigning
Återinvigning 19 okt av biskop Arvid Rundestam.
År 1952 - 1952 Underhåll - interiör
En ny översyn och reparation gjordes 1952 under ledning av arkitekt Erik Fant, då bl a interiören ommålades, bänkarna ombyggdes och elvärme installerades. Väggarna försågs med stående träpanel avfärgad i en gulbrun kulör. Under läktaren i väster byggdes en mellanvägg för att avskilja läktartrappen från kyrkorummet samt att få utrymmen till klädavhängning, städ, elcentral mm.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
År 1963 - 1963 Teknisk installation
Elektrisk klockringning.
År 1980 - 1980 Teknisk installation - högtalaranläggning
Mikrofon predikstol.
År 1990 - 1990 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tjärning av spåntak.
År 1990 - 1990 Teknisk installation
Spotlights läktare.
År 1994 - 1995 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln renoveras av Straubel.
År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fasader.
År 2003 - 2004 Konservatorsarbeten
Konservering mässhake.

KKH textil AB (Konservator)

År 2011 - 2012 Underhåll - exteriör
Tjärning tak.
År 2014 - 2014 Underhåll - interiör
Ommålning av fönster, dörrar, skylt ovanför huvudentrén samt tak i brudkammare, vapenhus, kapprum och under läktare.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Renässans Måleri i Råda AB (Konstnär - Dekormålare)

År 2014 - 2014 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rödfärgning fasad.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Renässans Måleri i Råda AB (Entreprenör)