Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EDA JÄRNSKOGS KYRKA 1:1 - husnr 1, JÄRNSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 242:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRNSKOGS KYRKA (akt.)

1695 - 1699

1695 - 1699

Värmland
Eda
Värmland
Järnskog
Järnskog-Skillingmarks församling
Karlstads stift
Järnskogs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

KOmplettering vid inventerin 2002:
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1695- 99 av murarmästare Johan Nilsson. Tornet uppfördes 1707-1729. År 1746 kompletterades inredningen med altaruppsats och predikstol av bildhuggaren Isak Schullström. Nya portar gjordes 1823 och sakristian tillbyggdes 1835. År 1854 tillkom västtornets klassicistiska överbyggnad. Långhusmurarna byggdes på ca 2,5 meter med timmer år 1883. Samtidigt ändrades putsen från spriputs till slätputs. Interiören målades vit. Detta gällde också alla skulpturer och lister som först skall ha blivit tvättade i bäcken och skurade med sand, sedan målade i vitt och guld. En orgel til...

Läs mer i eget fönster

År 1695 - 1699 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1695 - 1699 Nybyggnad - Korparti
År 1695 - 1699 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1729 - 1729 Nybyggnad - Torn
År 1746 - 1746 Fast inredning - altaruppsats

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1746 - 1746 Fast inredning - predikstol

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1835 - 1835 Nybyggnad - Sakristia
År 1854 - 1854 Ändring - ombyggnad, exteriör
Västtornets klassicistiska överbyggnad tillkom.
År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, exteriör
Långhusmurarna byggdes på med trä, ca 2,5 meter. Putsen ändrades från spritputs till slätputs.
År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, interiör
All inredning målades i vitt och förgyllning. Troligen tillkom då också trappor och läktarbarriär.
År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln omfattade 5 stämmor.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1930 - 1930 Ändring - restaurering, interiör
Renoveringsprogram av v Schmalensee från 1928 där bland annat väggarna målades, bänkarna ändrades och målades om. Altaruppsats och predikstol målades. De hade tidigare renskrapats från färg och vitmålats. Nu måldes en äldre färgsättning efter förlaga från Älgå och Gunnarskog.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Teknisk installation
Dragstag av järn byttes sedan ett av dem brustit i en skarv.
År 1938 - 1938 Fast inredning - altarring
Skiss av Einar Lundberg till ny altarring och psalmnummertavla.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Installation av bänkvärmare.
År 1949 - 1949 Ändring - restaurering, interiör
Interiört återställande efter program av E Lundberg. Innertaket lades om och målades i rosa. Väggarna målades i en ljus gulbrun nyans. Altartavlan målades. Golvet i koret lades om och läktarbarriär och bänkar målades om.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes om från 5 till 20 stämmor och blev pneumatisk.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1966 - 1966 Underhåll - exteriör
Förstärkningsåtgärder på långhuset.
År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad
Två bänkar togs bort i varje kvarter samtliga bänkar togs bort och glesades ut.
År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett installerad vid norrväggen.
År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.
År 1990 - 1999 Fast inredning - orgel
En kororgel instllerades på korets södra sida.
År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Faserna putslagades och omfärgades. Snickerier målades och lanterninen lagades och målades. Förgyllning a kors och kula. Regnvattensystem och dränering sågs över.
År 2011 - 2012 Konservatorsarbeten
Rengöring av mässhake och stola.
År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Putslagning på fasad.