Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA BRUNSKOGS STOM 1:14 - husnr 3, BRUNSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 394.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRUNSKOGS KYRKA (akt.)

1876 - 1878

1876 - 1878

Värmland
Arvika
Värmland
Brunskog
Brunskogs församling
Karlstads stift
Stommen

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003: I äldre handlingar framgår att Brunskogs förste kyrkoherde tillträdde 1621 och att det då uppförts en träkyrka. På 1690-talet ansågs denna kyrka alltför liten och bristfällig, varför man 1704-07 uppförde den andra kyrkan på platsen. Denna kyrka var murad av sten, kalkad och på taket låg spån. Predikstolen, som var färdigställd 1722, var enligt uppgift tillverkad av I Schullström?. Ett torn uppfördes 1749, och år 1754 försågs kyrkan med läktare. Ett trävalv slogs 1757. Detta innertak, liksom läktarens bröstning, försågs 1766 med målningar av mäster Eric Jonaeus från Karlstad. Altartavlan komplette...

Läs mer i eget fönster

År 1876 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

J Larsson (Byggmästare)

J Larsson (Arkitekt)

År 1876 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1876 - 1878 Nybyggnad - Torn

J Larsson (Arkitekt)

J Larsson (Byggmästare)

År 1876 - 1878 Nybyggnad - Korparti
Sakristia bakom skrank i koret..

J Larsson (Arkitekt)

J Larsson (Byggmästare)

År 1880 - 1880 Invigning
Invigning förrättades av biskop Rundgren
År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel
En helmekanisk orgel insattes. Spelbordet var direktanslutet till orgelhuset, innehöll 10stämmor.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans interiör ändrades efter ritningar av ark Bror Almqvist. Predikstol, altaruppsats och psalmnummertavlor från den gamla kyrkan sattes upp i kyrkan. konserveringsarbeten på de gamla inventarierna liksom ny färgsättning av kyrkorummet gjordes av Tor Hörlin.

Bror Almqvist (Arkitekt)

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1971 - 1971 Underhåll - exteriör
Takets svartplåt togs bort och ersattes av kopparplåt. Putslagning på fasader och omputsnig av torn. Avfärgning av hela fasaden.
År 1972 - 1972 Brand
Vid branden förstördes all inredning och endast bärande väggar återstod.
År 1973 - 1973 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades av Ingemar Lööf i samarbete med Jerk Alton.

Ingemar Lööf (Konstnär)

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - altaruppsats

Ingemar Lööf (Konstnär)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden ritad av arkitekt J Alton.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Invigning
Återinvigning av biskop Gert Borgenstierna.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kororgel med 7 stämmor.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel
Läktarorgel med 36 stämmor. Har ryggpositiv i läktarskranket.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservering vitt och svart kalkkläde, samt svart mässhake.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2006 - 2006 Ändring
Mögelskada.

Västergötlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av bergvärme samt inbyggnad av rör. Teknisk kontrollant - IRM Contracting i Kristinehamn AB.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Bravida VS Sverige AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2013 - 2013 Ändring
Renovering av skador på fasad och regnvattensystem efter att kyrkan utsatts för kopparstöld. Kopparplåten på gesims ersattes med stålplåt pga stöldrisken.

Andersson och Olsson Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Puts & Tegel i Örebro AB (Hantverkare)