Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGANÄS JONSTORP 40:1 - husnr 1, JONSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1629-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JONSTORPS KYRKA (akt.), JONSTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1299

Skåne
Höganäs
Skåne
Jonstorp
Farhult-Jonstorps församling
Lunds stift
PG Ahnfeldts väg 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Jonstorps kyrka består av långhus, lägre och smalare kor och absid samt ett kvadratiskt torn i väster med samma bredd som långhuset. Under medeltiden var Jonstorps kyrka den största sockenkyrkan i Luggude Härad. Kyrkans äldsta delar i form av långhus, kor och absid uppfördes troligen under 1100-1200-talet. Vanligen brukar en relativt sen datering föreslås för kyrkan vilket baseras på stilhistoriska jämförelser. Kyrkans murar är tjocka, omkring 1.30 meter breda uppbyggda av fältsten med omfattningar av huggen sandsten. Murarnas tjocklek pekar på att kyrkan tillkommit under 1200-talet snarare än 1100-talet. Å andra sidan antyder insla...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, absid.
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkans äldsta delar i form av långhus, kor och absid uppfördes troligen under 1100-1200-talet.
År 1300 - 1329 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans lilla klocka är från 1300-talets början och kan ha hängt i ett fristående eller äldre klocktorn till en början eftersom det befintliga tornet har tolkats som senare. Klockan har en dekor i form av ett Sankt Olofskors och klockgjutarens sigill i form av en sköld med klocka i.
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
Kyrkans västtorn tros ha tillkommit under 1400-talet.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Under 1400-talet slogs också tegelvalv inne i kyrkan. För att få plats med valven förhöjdes murarna med en gesims, dvs. ett listverk av tegel.
År 1400 - 1409 Nybyggnad - Vapenhus
För att få plats med valven förhöjdes murarna med en gesims, dvs. ett listverk av tegel. Därefter byggdes ett vapenhus utanför nordportalen.
År 1594 - 1594 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen är ett baldakinaltare från 1594 utförd i renässansstil. Detta består av en predella, en mittavla flankerad av kopplade kolonner och över denna en överkragande baldakin vars undersida är målad som en stjärnhimmel. Altaruppsatsen kröns av tre miniatyrgavlar. Altaruppsatsen är målad i rött, blått, grönt, och guld med svarta inskriftstavlor. Mittavlan är från 1700-talet och föreställer nattvarden.
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1600-talet är utförd i renässansstil med sexkantig korg av polykrom ek. Sidorna har rundbågsinfattade tavlor indelade mellan karyatider och hermer. I tavlorna avbildas evangelisterna och i en av tavlorna finns Christian IV:s monogram.
År 1739 - 1739 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans stora klocka göts 1739 av klockgjutaren Kielström i Malmö.
År 1800 - 1899 Fast inredning - altarring
Altarringen är från 1800-talet och utförd i vitmålat trä med förgyllda detaljer. Den femsidiga stommen är uppbyggd av ramar med korslagda, profilerade ribbor, handfall och knäfall klätt med rosa tyg.
År 1812 - 1812 Ändring - ombyggnad, interiör
En läktare byggdes 1812 vilken kompletterades med orgel 1826.
År 1826 - 1826 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Fasaden är från 1826 och utförd i klassicerande stil till en orgel utförd av Pehr Z. Strand, Stockholm. Fasaden består av ett högt mittparti med piptorn flankerat av lägre sidopartier med pipor inom rundbågar. I ytterkanterna finns korintiska pilastrar. Fasaden kröns av förgyllda änglar, blomgirlander och akantus samt är gråmålad med förgyllda detaljer.
År 1840 - 1849 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset fanns kvar ännu på 1840-talet då det revs och en ny ingång till kyrkan gjordes i tornets västra sida.
År 1857 - 1857 Underhåll - exteriör
Under 1857 renoverades kyrkans fasader och torntak och förstärkningar av tornets murverk och bjälklag utfördes. Arbetena utfördes av smedmästare Drejer i Lund efter domkyrkoarkitekt C G Brunius anvisningar.

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

År 1889 - 1890 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nästa större renovering utfördes 1889-90 då bland annat fönsteröppningarna förstorades och kyrkans tak täcktes om med sinuskorrugerad plåt.
År 1889 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
Mellan 1889-90 utfördes en omfattande invändig renovering. Nya golv av cementmosaik lades, valven renoverades och inredningen, väggar och valv målades om. Ny bänkinredning tillkom och en skärmvägg mellan kor och sakristia försågs med målningar.
År 1889 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är från 1889-90 och består av öppna bänkar utförda i nyklassicerande stil. Bänkarna har rundade former och är ljust gråmålade med förgyllda bladornament.
År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, yttertak
Under 1946 byttes plåten ut till röda tegelpannor på torn, långhus och kor.
År 1948 - 1948 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten är tillverkad 1948 och formgiven av konstnär Ralph Bergholtz. Funten är av ek och rikt skulpterad med bildfält mellan kolonner. Foten är fyrsidig och skaftet samt cuppan (dopfuntens övre del) är runda. På cuppans sidor framställs scener ur Kristi liv och inskrifter finns på skaftet och upptill på cuppan. Dopfunten är trären men bildfälten målade i starka färger och guld.

Ralph Bergholtz (Konstnär)

År 1950 - 1951 Teknisk installation - värme
Oljeeldad värmeledning tillkom 1950-51 och ett pannrum byggdes, med nedgång utanför korets norra sida. Arkitekt vid detta tillfälle var dåvarande domkyrkoarkitekten Eiler Graebe.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad, fönster
Gjutjärnsfönstren ersattes med de nuvarande träfönstren.
År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Under 1950-51 gjordes nästa renovering invändigt i samband med att nytt värmesystem installerades. Handlingar till denna renovering upprättades av arkitekt Eiler Graebe. Nytt golv av kalksten lades i koret, huvudaltaret murades om och ett dopaltare murades i långhuset. En vägg murades mellan kor och sakristia och kalkmålningar togs fram i koret.
År 1951 - 1951 Fast inredning - altare
Altaret byggdes 1951 av återanvänd sten från kyrkans äldre altare. Altarets sidor är klädda med plattor av kalksten och även altarskivan av kalksten. Sandstenen, i vilken man har påträffat en relikgömma, är inmurad och synlig i altarets sydöstra hörn.
År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln är från 1963 och byggdes av Poul-Gerhard Andersen i Köpenhamn. Orgelverket har 13 stämmor.
År 1982 - 1982 Underhåll
1982 utfördes lagningar av tornets sydvästra hörn efter arbetshandlingar av Forsberg och Wikerstål arkitekter.

Forsberg & Wikerstål arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 2009 - 2010 Underhåll
Samtliga sidor av tornet lutade utåt och ytterligare lagningar av västra torngaveln och förstärkningar med dragjärn utfördes 2009-2010 efter arbetshandlingar av Wikerstål Arkitekter AB.

Wikerstål arkitekter AB (Arkitektkontor)